torsdag, oktober 6, 2022

EMNEKNAGGER / Helsetjenester: 16 - 30

Tema 22: Når og hvordan kan jeg søke fastlege?

BAKGRUNN:

Portugal har en fastlegeordning som er veldig ulikt utbygd. Det betyr at mange av våre medlemmer har veldig ulike erfaringer om egen tilgang på fastlege. Mange  steder kan det være lang ventetid, andre steder får du tildelt etter behov, på relativ kort tid. Prosedyren med søknader ect etter tildelt Utente, begynner på ditt lokale Sentro do Saude, men vær forberedt på at prosessen kan ta mange år.

SPØRSMÅL:

Jeg er uføretrygdet og har behov for en fast lege når jeg flytter til Portugal. – Hvordan er fastlegeordningen i Portugal, sammenliknet med i Norge? – og hvordan får jeg tilgang til en slik offentlig tjeneste? – Takknemlig for alle erfaringer, da jeg føler meg veldig hjelpeløs.

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Kjære innflytter.

Det er naturlig å føle seg litt forvirret, både med hensyn til systemer og språk. Likevel finnes det en vei. For det første at du som EØS-borger har rett til all hjelp som behøves, når du trenger det. For det annet at det offentlige helsevesenet er organisert etter de samme prinsipper som i Norge. Forskjellen er imidlertid tilgangen til ressurser. De samme kriteriene som gjør det mulig å leve godt på en norsk pensjon i Portugal, gjør det vanskeligere for portugiserne å levere de samme tjenester som Staten gjør i Norge.
Veien for deg går imidlertid gjennom å melde utflytting fra Norge. Søke om Rettighetsskjema S1, fra Helfo. – Oppsøke ditt lokale Centro da Saude i Portugal, medbringe ditt norske Pass, Boligattesten Freguesia, S1 og NIF-nummer – for så å fylle ut søknadsskjema for ditt portugiske helse-nummer/Utente. – Når dette er ordnet kan du bestille en legekonsultasjon for å drøfte dine behov, både mht resepter og oppfølging. Der vil du så få hjelp til å søke om å bli tildelt en fastlege. – Det er en mulighet, ingen rett. Jeg kjenner ikke kriteriene, men i vår familie har alle under 60 år fått fastlege, mens jeg som senior på 70 + har stått på venteliste i snart fire år.
Med andre ord er avstanden mellom målsetting og måloppfyllelse betydelig. Det hele beror naturligvis på ressurser, både med hensyn til penger og fagfolk. – Løsningen blir derfor for mange å kjøpe ulike helseforsikringer som sikrer deg tilgang til rask behandling når det gjelder, men mere om dette i temaknaggen om helseforsikringer. – Det vi erfarer er imidlertid at landets politikk er preget av ettervirkningene av finanskrisen i 2008. Da steg arbeidsløsheten. Noe som fortsatt presser staten og den offentlige sektor. De sosiale omveltningene førte videre til fattigdom i store deler av befolkningen, uten mulighet til å betale tilbake gjeld eller lån. Offentlige tjenester som helse, eldreomsorg og utdanning måtte ty til store kutt, noe som økte befolkningens misnøye og fremmet de private ordninger.  

 

.. og se emneknagg nr. 8, om private helseforsikringer.

VIKTIG Å VITE:

Når har du rett til helsetjenester?

Hvis du er portugisisk statsborger, statsborger i en av de andre EU-/EØS-medlemsstatene eller Sveits, har du og dine familiemedlemmer og etterlatte rett til helsetjenester. Det stilles ikke krav om forutgående oppholdsperiode. Helsetjenester leveres så lenge sykdommen varer og uten tidsbegrensning.

Hva dekkes?

Du har tilgang til både forebyggende og helbredende behandling. Dette omfatter konsultasjoner hos allmennpraktiserende leger og spesialister, hjemmebesøk, medisinsk bistand, diagnostiske undersøkelser, spesialistbehandling, legemidler, sykehusbehandling og medisinsk utstyr som briller og tann- og øyeproteser.

Hvordan får du tilgang til helsetjenester?

Tilgang til helsesentre er hovedsakelig basert på geografiske kriterier. Generelt ytes helsetjenester og legehjelp ved lokale helsesentre (centros de saúde) og deres lokale avdelinger. Hvis du har behov for en avtale med en spesialist på sykehus, må det skje innen 72 timer. I akuttilfeller kan du kontakte nærmeste døgnåpne akuttsenter (Serviço de Atendimento Permanente, SAP) eller et sykehus. Hvis ventetiden for sykehusbehandling overskrider tre måneder, har du rett til behandling på en privat klinikk som praktiserer under helsesystemet etter godkjenning av Helsedepartementet. Det er en fast egenandel for de fleste former for helsetjenester, herunder konsultasjoner (i helsesenter eller på sykehus) og supplerende diagnostiske undersøkelser. De resterende utgiftene betales av helsevesenet. Mange personer er imidlertid fritatt fra å betale egenandeler. Dette gjelder særlig gravide kvinner og nybakte mødre, barn under 12 år, trengende som ikke har inntekt over 1,5 ganger referansebeløpet for sosialhjelp mm Det kreves ikke egenandel for behandling på offentlige avdelinger på sykehus (eller på enerom hvis dette anbefales av legen). Hvis den berørte selv velger et enerom, må han/hun dekke alle utgifter selv. -Utgifter til private sykehus og privatklinikker må også dekkes av pasientene.

Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering

Dine trygderettigheter i Portugal Juli 2012 7 – Egenandelen varierer etter typen legebesøk, dvs. hjemmebesøk, ordinært besøk eller hastebesøk, besøk på et sentralt eller regionalt sykehus eller besøk på et helsesenter. Den kan også variere etter diagnose og hjelpemidlene som skal brukes i behandlingen. Hvis du har behov for tannpleie, kan du fritt velge mellom spesialistene i privat sektor. Du får utgiftene refundert i henhold til tabellen fastsatt av regjeringen. Når det gjelder tannproteser, må du selv betale utgiftene, som du kan få refundert med 75 % i henhold til den offentlige tabellen.
Legemidler foreskrevet av de ulike helseorganisasjonene kan kjøpes på alle apoteker ved forevisning av resept. Avhengig av typen sykdom dekker staten 15–95 % av utgiftene til legemidler som står oppført på den offentlige listen utarbeidet av helsemyndighetene. Resten av beløpet betales av pasienten. Særlige regler gjelder enkelte pensjonister med lav inntekt, hvor tilskuddet fra staten øker med 5 og 15 %. Enkelte generiske legemidler til pensjonister dekkes 100 % av staten.
Utgifter til supplerende terapeutiske hjelpemidler og proteser (f.eks. briller) dekkes opp til en fastsatt øvre grense, som avhenger av bestemte prosentandeler og vilkår. Kuropphold kan refunderes i henhold til offentlige tabeller hvis behandlingen er godkjent. Hvis du bor i et avsidesliggende område, kan du også få refundert transportutgifter.

 ….og les om «Skatteavtalen Norge/Portugal» i LEXIA

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Etter revolusjonen og diktaturets fall i 1974 skulle helsetjenesten bygges opp. Da var Portugal ett av Europas fattigste land og lå dårlig an når det gjaldt de fleste helseparametre. Mange ideer fra det norske allmennmedisinske miljøet ble i denne tiden – gjennom ulike bilaterale prosjekter, plantet i Portugal, og var viktige bidrag i utviklingen av en helt ny primærhelsetjeneste.

Mange i Portugal og spesielt i Porto, har i dag en klar bevissthet om båndene til norsk allmennmedisin. Og mange av prinsippene vi er stolte av Norge har portugiserne tatt videre og utviklet. Portugal har en godt utbygget primærhelsetjeneste som er grunnfjellet i helsetjenesten. Helsesentre med allmennleger og sykepleiere finnes der folk bor. Hver allmennlege har omtrent 1700 pasienter på sin liste. Det kliniske arbeidet består i hovedsak i konsultasjoner på klinikkene, men legene tilbyr også̊ sykebesøk til dem som trenger det. Etter- utdanningen i allmennmedisin er desentralisert med stor vekt på praktisk allmennmedisin. Det er rekrutteringsproblemer i primær- helsetjenesten i noen deler av landet, og ut- fordringer knyttet til utenlandske vikarer med liten kjennskap til det portugisiske helsevesenet. Men portugiserne har forstått betydningen av en god primærhelse- tjeneste, og at satsing på̊ utdanning gjør utsiktene til bedring gode. Alt i alt forhold vi godt kan kjenne igjen.

STATUS:

Norske Spor - Arven fra Norge.

Portugal har satset på primærhelsetjenesten, med Centro de Saude, som tverrfaglige sentra.

Atle Maaø: BARE POSITIVE og STERKE ERFARINGER

Gjennom samtaler med andre nordmenn, og gjennom det som står i Lexia  har jeg fått inntrykk av at det råder en oppgitthet over det offentlige helsevesen hos mange medlemmer i DNKP.
Dette gjelder byråkrati med masse ventetid og generell kompetanse har jeg forstått. Ut fra ferske erfaringer skjønner jeg ikke hvorfor.

Mine erfaringer er udelt positive. Etter jeg fikk EU-borger statusen innvilget så søkte jeg og fikk kjapt helsenummer (do utente), og med helsenummer bestilte jeg time ved det lokale kommunale legesenteret. Ettersom det ikke var akutt, så fikk jeg time 2 uker senere (helt greit). Etter denne timen (som var helt gratis, ingen egenandel), så ble jeg henvist til ultralyd i Faro 14 dager senere. Dro på undersøkelse og igjen så var det gratis, ingen egenandel. -Nå har jeg blitt tildelt fastlege (noe som i følge Lexia kan ta flere

år.., men som hos meg tok 2 måneder). – Så jeg skal tilbake til fastlegen min for oppfølging, igjen uten noe økonomisk utlegg. Jeg har forstått det slik at her i Portugal er alle legetimer gratis, mange medisiner er sterkt sponset av myndighetene, og det eneste man betaler egenandel for er dersom man oppsøker legevakt for øyeblikkelig hjelp.

Jeg har kanskje vært særdeles heldig med hvor jeg har bosatt meg (Quarteira, Algarve), eller hatt masse flaks, hva vet jeg, men det bildet man får av å orientere seg på nett kan altså lyve litt, det er ikke alltid så vanskelig.

Jeg skjønner jo godt at mange eldre tegner en privat helseforsikring i tillegg til det offentlige tilbudet, men jeg syns man skal vokte seg vel for å rakke ned på det offentlige helsevesen som for min del i hvert fall, fungerer utmerket.

Kjerstin Aspenes

Det har det for meg også.Vente tid er det om du skal til spesialist. Att det er mangel på familileger, men det er det i Norge og. Var til skikkelig helse sjekk, familielegen skrev ut rekvisisjon og eg kunne velge hvor eg tok divetse undersøkelse. Brukte privat sykehus,betalte små penger,kom til uten venting.

 

Geir Kleppe

Enig. Bildet som dannes av media er ofte urettferdig og misvisende. Under pandemien ble jeg inkludert på pas.listen til min hustrus fastlege,uten engang å ha oppholdstillatelse. Egenandelene er minimale og hvis man bor nær større byer er ventetiden for nødvendig behandling overkommelig. Ser ikke stort behov for privat forsikring da prisen på spesialistundersøkelse ligger rundt 60-70 euro på private klinikker. Er selv utdannet på S.Joao universitetssykehus i Porto og har ingen grunn til å tvile på kompetansen til mine kollegaer innen offentlig helsevesen.

LESER- INNLEGG OM HELSE- OG TILBUD

B-Jo Rnar

Her i Figueira da Foz er det all mulig grunn til å rakke ned på det offentlige helsevesenet. Ingen bør vurdere å komme hit dersom man har planer om å benytte seg av dette her.

 

Tine Sandmo Madeira Rodrigues

Å få fastlege kan ta flere år men det spørs hvor man bor hen. Jeg har bodd i Lisboa siden 2016 og enda ikke fått fastlege. Lisboa har lang ventetid og lokale går først

 

Randi Elizabeth Piro

Helt enig. Jeg har hatt Recidencia i over 20 år, hører til Centro de Saúde i Olhão, fikk fastlege med en gang, veldig god lege som henviste meg til Faro hospital der jeg også fikk to spesialister som tar seg av meg regelmessig. Har flere autoimune sykdommer og er strålende fornøyd med behandlingen.

Faktisk bedre enn i Norge. Det hjelper forøvrig at jeg snakker Portugisisk

Status:

FÅ norsk lege "ONLINE"

Etter Covid-19-pandemien, har videokonsultasjon og andre digitale verktøy blitt gode alternativer til fysisk oppmøte. – Dette er først og fremst et aktuelt alternativ for «trekkfugl-nordmenn» som bare oppholder seg i Portugal inntil seks måneder pr. år. Da beholder du som kjent både fastlege og adgang til: www.helsenorge.no.

Hvis din fastlege tilbyr legetime over nett vil du se det når du logger inn. Dette kalles «e-konsultasjon» og foregår med lyd, video eller tekst-samtale, for eksempel ved hjelp av en PC, et nettbrett eller en telefon. – Klikk på «Start e-konsultasjon» for å begynne.

Hvis din fastlege ikke tilbyr digitale tjenester på Helsenorge, vil du få beskjed om det når du logger inn. – Når du logger deg inn på helsenorge.no vil det stå øverst hvem som er din fastlege. – Klikk på «Se informasjon om fastlegen din» for å få informasjon om fastlegen og legekontoret, som for eksempel lenke til legekontorets webside, hvilke andre leger som hører til kontoret, og så videre.

Videotimer med sykehus via Helsenorge

Stadig flere sykehus tilbyr videokonsultasjoner med pasienter. Noen av disse videokonsultasjonene kan gjennomføres via Helsenorge.
Noen sykehus tilbyr videotimer selv om det ikke synes når du er logget inn på Helsenorge. Behandler vil da gi deg informasjon om hvordan du kan starte videotimen.

Norske resepter i utlandet

Du kan ikke regne med at dine norske resepter er gyldige i andre land. Utenlandske apotek har heller ikke tilgang til norske e-resepter. Sørg derfor for å ha med deg nok legemidler, eller oppsøk lokal lege. Ta med det blå EU-kortet, eller din private Reiseforsikring.

VÆR SIKKER PÅ Å FÅ HJELPEN DU TRENGER.»

Jan Kidøy: The Best Experience Ever

Ukens dikt av: JAN KIDØY
Primærhelsetjenesten i Norge har gjennom samarbeidsprosjekter med Portugal hatt en sterk innvirkning på det portugisiske helsesystemet. Fastlegen tilknyttet ditt lokale Sentro do Saude, er for eksempel en viktig del av denne påvirkningen. – Baksiden er imidlertid at fastlegene på de fleste sentrale stedene er for få, og svært vanskelig å få tildelt. Fra utsiden kan det virke som om noen må dø, for at en i køen skal få tildelt sin plass. Med andre ord, en flott ordning, men utenfor rekkevidden til de fleste av oss innflyttere.
%d bloggere liker dette: