mandag, desember 5, 2022
/

EMNEKNAGGER / Helsetjenester: 16 - 30

Tema 27 : Om jeg trenger Sykehjem?

BAKGRUNN:

Sykehjem i Portugal er ofte enkle: Private helseheimer finnes imidlertid mange steder, hvor også utlendinger er velkommen. Beboer-priser kan variere fra 1500 – 2000 euro pr. måned. – Tatt i betraktning av at du må betale 85 prosent av dine inntekter ved innleggelse på norske sykehjem, kan pris og kvalitet konkurrere med norske forhold.

Kjære seniorvenner,

Jeg nærmer meg «the golden age» og lurer på hvordan det er å bli gammel og kanskje pleietrengende i Portugal? – Jeg er skilt og uten nære slektninger og  har en rimelig god økonomi og lyst på litt forandring. Har dere noen tanker om dette?

Beste seniorhilsen fra en ingeniør.

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Takk for spørsmål. –

Etterspørselen etter langsiktig omsorg for eldre øker i hele EU/EØS-området. I de fleste land er den også underbetalt og undervurdert. Det gjelder bl.a i Portugal som tilbyr de laveste lønningene blant EU-land, like bak Romania, Italia og Slovenia – ifølge en fersk rapport fra European Foundation for Working.

Slike fakta gjør det imidlertid mulig å tenke alternativt om sine kommende pleiebehov. For om du reiser hjem til Norge for å søke pleie i din egen hjemstedskommune, krever det minst tre ting. For det første at du har egen bostedsadresse/leilighet/hus i kommunen. For det annet at du har tid og helse til å stå i kø for hjemmesykepleier eller en omsorgsplass. For det tredje at du har økonomi til å beholde eget hjem, mens du venter på fast langtidsopphold som igjen vil kreve ca. 75 prosent av din inntekt inntil 1G = ca. 110 000 i folketrygden, og 85 prosent av inntekt over 1.G. – På et norsk sykehjem får du dermed ved langtidsopphold bare rett til å beholde minst 25 prosent av 110 000 + fribeløp på ca. Kr. 44 000 til eget bruk. – For de fleste vil det bety mindre enn NOK 15.000 pr. måned til alle andre utgifter.

De aller fleste inntektstyper er med i beregningen, som for eksempel:

– Pensjoner og andre løpende trygdeytelser.
– Arbeidsinntekt
– Næringsinntekt
– Leieinntekter (også skattefrie leieinntekter)
– Renter og annen avkastning av formue.

Portugal vil derfor i de fleste tilfelle kunne konkurrere både med hensyn til pris og kvalitet. I de fleste tilfelle vil du imidlertid ikke få plass på et offentlig sykehjem med god standard. Det mest aktuelle er derfor et privat sykehjem hvor du betaler alt selv. Her eksisterer en rekke ulike tilbud, hvorav vi selv besøkte et Røde Kors – senter i Estoril med nydelig beliggenhet, lyse rom og masse aktiviteter i tillegg til restaurant og spisesal, til ca. EUR 2000 pr. måned. – Det finnes også en rekke private mindre institusjoner og hjem fra ca. EUR 1500 og oppover. – I tillegg til opphold og pleie må du selv betale for medisiner og private legetjenester. – Sjekk imidlertid om du har private helseforsikringer som dekker slike utgifter.

 

.. og se emneknaggene hvor vi tar for oss mange andre viktige tema.

VIKTIG KONKLUSJON:

Dine private kostnader som pleietrengende i eventuelt Norge/Portugal blir omtrent de samme. Vurder derfor nøye hva som er best for deg i din situasjon. Når du først blir pleietrengende er det som regel for sent å skifte bostedsland. Følgende regler er det godt å merke seg:

Som hovedregel mister du medlemskapet i folketrygden hvis du skal oppholde deg i Portugal i 12 måneder eller mer.

Du mister også medlemskapet i folketrygden dersom du er i utlandet mer enn seks måneder i året i to eller flere år på rad.

Begge regler gjelder selv om du har bolig i Norge, opprettholder statsborgerskapet og betaler skatt til Norge.

I følge pasient- og brukerrettighetsloven, må norske statsborgere oppholde seg i Norge for å ha rett til å søke om sykehjemsplass. Dette gjelder også om du bare midlertidig bor i utlandet/Portugal.

Har du bodd i utlandet og mistet medlemskapet i folketrygden, vil du få medlemskapet tilbake når du flytter hjem til egen adresse i Norge.

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status: "Seniorhjem for utlendinger"

Den norske klubb Portugal fikk invitasjon til å besøke Røde Kors sykehjemmet i Parede, mellom Cascais og Lisboa. Jeg dro avgårde sammen med past president i dnkp Ole Kr. Ree for å bli orientert om fremtidsmulighetene for oss seniorer i Portugal. – Hjemmet som er 10 år gammelt imponerte med sine mange aktiviteter, lyse arkitektur og vennlige personale.

Her bodde det 48 beboere fra 80 år og oppover. De fleste i enerom, med regelmessige legebesøk, trening, fysioterapi, hårstyler mm, Når livet krever det virket dette som et godt sted.

Det hele ble drevet privat, med en månedspris på ca EUR 2000 pr. for opphold, pleie og aktiviteter.  Det betyr at prisen konkurrer med det mange må betale hjemme I Norge, hvor de fleste trekkes 85 prosent av egne inntekter ved langtidsopphold på pleiehjem.

I Portugal planlegges imidlertid enda mere skreddersydde seniorboliger for utlendinger.

Det er prosjekt vi skal forsøke å fortelle mere om når planene realiseres. Følg med!

Status:

ETT SENIOR
ALTERNATIV

Portugal: The Best Experience Ever

Gjennomsnittsalderen stiger. Vi lever lengre og mer aktivt enn tidligere generasjoner. Det betyr flere brukere for omsorgstjenestene mot livets utgang. Hele systemet er derfor i endring. Behov og tilbud møter hverandre på andre arenaer enn tidligere. Det gjelder også for utenlandsnordmenn. – Seniorboliger i lavprisland som Portugal kan i pris og tjenester konkurrere med de offentlige tilbudene i Norge. – Norsktalende i Portugal som har meldt utflytting fra Norge, og dermed medlemskapet i folketrygden, må enten flytte hjem eller orientere seg mot private seniortilbud i Portugal. Økonomisk kan det for mange bli nesten det samme. Sosialt vil det hele avhenge av din egen livssituasjon. Vi sier bare: Begynn i tide å tenke på det du helst ikke vil tenke på.
%d bloggere liker dette: