torsdag, oktober 6, 2022

EMNEKNAGGER / Skatteavtalen: 16 - 45

Tema 33 : Barnetrygd i Portugal.

Spørsmål:

33 – Får man barnetrygd i Portugal, som utflyttet fra Norge ?

I prinsippet er svaret ja, men i praksis er svaret avhengig av en rekke faktorer i forbindelse med hvor du er «skattemessig bosatt». – Hovedprinsippet er imidlertid at du har rett til barnetrygd etter samme regler som portugisiske statsborgere. – I praksis betyr dette at barnetrygden utbetales etter en behovsprøving, som i de fleste tilfelle vil utelukke alle med tilnærmet «norsk» levestandard.

 

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Barnetrygd innen EØS / EU – området er regulert gjennom både EØS-avtalen og særegne overenskomster.
Fra «overenskomsten mellom Norge og Portugal om  og protokoll» siteres følgende:

«En statsborger som arbeider eller er bosatt på den annen Kontraherende Parts territorium, har rett til barnetrygd for barn som er bosatt på sistnevnte Kontraherende Parts territorium etter de samme regler som for denne Partens statsborgere.» 

På godt norsk betyr det at norske residensia i Portugal, har rett til barnetrygd på linje med portugisere. Men når barnetrygden synes å være behovsprøvet til svært lavtlønnede, blir det jo i praksis ingen barnetrygd

KONKLUSJON:

Dersom du melder utflytting fra Norge til Portugal, men lever av inntekter som beskattes i Norge, vil du kunne få EØS barnetrygd fra Norge. Det betyr at du kan søke utbetaling etter samme satser som i Norge, men du må benytte et annet søknadsskjema, som du får ved å hendvende deg til NAV.

Ellers skriver et annet medlem:

«Eg legge til at etter to år utan innbetaling av trygdeavgifta i Norge, så stopper trygderettane ein har i Norge, som trygdeutbetalingar og helsehjelp. Men ein kan frivillig betale trygdeavgift til Norge, for å beholde desse rettane, om ein er busett utanfor Norge og betale skatt til eit anna land.  – Opparbeida pensjonsrettar har ein alltid krav på, og det har ein uansett kva land desse rettane er opparbeida i.»

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status: INGEN BARNETRYGD for de fleste ...

«Du får barnetrygd kun hvis forsørger jobber og betaler folketrygd i Norge»

«Vi fikk så lenge vi fremdeles hadde norsk arbeidsgiver og dermed var utsendt arbeidskraft. Med en gang vi tok en stilling her i Portugal var det slutt»

«Du får barnetrygd for barn i Portugal også. Uten å vite så tror jeg du får ca 300 € i året. Men muligens man må bo her et par år føst»

«Tror det er behovsprøvet og går etter inntekt»

“Min portugisiske hustru sier at du må være portugisisk og være fattig for å få barnetrygd fra Portugal. De får rundt 50 euro i måneden, men da er det snakk om de fattigste av de fattige.”

Trykk på bildene og følg linkene ..

Portugal er ingen velferdsstat. Og selv når ordningene finnes – tilpasset EU-reglene så godt det lar seg gjøre, så eksisterer ikke pengene til å praktisere dem. - Historien om «Barnetrygd» er et slikt eksempel. - Å flytte til Portugal betyr derfor å måtte tilpasse seg portugisiske ordninger og portugisisk standard i bytte for et fantastisk klima, en fascinerende historie og et vennlig folk med et vanskelig språk. Så får vi akseptere en annet liv og en annen økonomi enn hjemme i Norge. For noen ett pluss og for andre ett tap. Slik er det bare.
%d bloggere liker dette: