mandag, september 25, 2023

ETABLERING / RELOCATION 01-15

Tema 07 : Hvorfor bruke nettgass ?

BAKGRUNN:

Gass regnes som rimeligere enn elektrisitet og brukes til varmtvannsberederen og til matlagning, og noen steder også til oppvarming.
Egen kontrakt må inngås med den lokale gassleverandøren til Galp Energia som har monopol på nettgass.
For en vanlig familie henger ofte gassforbruket sammen med bruken av varmtvann. – Normalt forbruk vil svinge mellom 20-40 euro pr. måned. – Med tenåringer i huset kan gassutgiftene fordobles.

Spørsmål:

Vi flytter til Portugal neste måned, og har leid et lite hus
med gassopplegg til både komfyr og varmtvannsbeholder.
Lønner det seg i forhold til strøm?

 

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Gass er vanlig til husholdningene i Portugal. Litt uvant for oss nordmenn, men både nyttig for norsk økonomi som forsyner mesteparten av Europa med Nordsjøgass, og for Norsk pensjonistfond utland / Oljefondet som betaler det meste av våre pensjoner.

I Portugal er gass mye brukt til oppvarming, varmtvann og matlaging, mens gass eller olje til sentralvarmeanlegg er dyrere å installere og mere sjeldne. Du kan imidlertid finne sentralvarmeopplegg i nyere hus og leiligheter.
I Portugal regnes gass som rimeligere til bruk i husholdning og til oppvarming enn elektrisitet. – Prisforskjellen er likevel ikke større enn at det blir et høyst individuelt spørsmål om hva du velger.
Gassmarkedet i Portugal er for tiden et regulert monopol, med bare en leverandør – som er multikonsernet – Galp Energia. – De er pålagt å ha Nettgass tilgjengelig i byer over hele landet. Det samme er service for nettgass-installasjoner som må godkjennes og repareres og skaleres regelmessig. Utleiebyrået eller eiendomsmegleren kan gi lokale kontakter.

Viktige Nødnummere er:

Gasslekkasje (Fuga de Gás) -Tlf: 800 201 722
Gas Emergency Helpline -Tlf: 808 241 107

I tillegg til mat og varmtvann brukes også gass til mobile gassovner til “husfyring”, eller til moderne og innebygde gasspeiser.
Mange forteller imidlertid at det lønner seg sjelden i gamle boliger med dårlig isolering. – Kjøper eller leier du en bolig med montert gassopplegg, må du opprette kontrakt med leverandøren, for avtale om bruk, service og betalingsmåte.

VIKTIG

Ved opprettelse av ny gass-kontrakt gjelder det å ha de nødvendige papirene i orden. Vær forberedt på å måtte fremlegge følgende til din lokale leverandør:

– Registreringsnummer for måleren
– Navn på tidligere leietaker/eier hvis mulig
– Navn og kontodetaljer til deg selv om du er den nye leietaker/eier
– Pass og/eller identitetskort (Passaporte/Bilhete de Identidade)
– Oppholdskort eller bevis på opphold (Cartão de Residência/Comprovativo de
  Residência)

Norge er en betydelig gasseksportør til Europa, hvor nettgass belastes som megakalorien (MCAL) opp til 200m3 og faktureres månedlig.
I Portugal kan betalinger gjøres med minibank “Multibanco”, eller med direkte belastning i egen nettbank, eller betales på postkontoret.

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

GASSKOMFYRER: Perfekt til matlagning.

I Norge er de fleste mest vant med keramiske- eller induksjonsplatetopper på kjøkkenkomfyren.. – I Portugal er bruk av gass til matlagning like alminnelig. – Å lage mat over åpen ild gir deg større mulighet til å regulere varmen. Du får full fres på  stekingen eller du kan la sausen småputre på svak varme ved raskt å regulere styrken på gassflammene. Mange lovpriser gasskomfyrens kvaliteter og  er forundret over at vi som gassproduserende land ikke er flinkere til å ta  i bruk gass til matlaging hjemme i Norge.

I Portugal er valget lettere. Her er nettgass allerede på plass. – Visste du for eksempel at du kan oppnå et bedre stekeresultat ved bruk av gassplatetopper?  – Da har du muligheten til å finjustere temperaturen, så du får en mer nøyaktig varme.
Velger du en gasskomfyr på kjøkkenet ditt i Portugal vil du snart  oppdage at det blir lettere å få til resultatene du ønsker. – I tillegg vil du spare penger i strømforbruk. Den elektriske platetoppen er nemlig den som normalt bruker mest strøm i hele huset.

Screen Shot 2021-08-08 at 12.09.26

GASSPEIS: Et godt alternativ for "tette" boliger..

Nesten alle nordmenn fryser innendørs i Portugal om vinteren. Det beror på at husene er bygd for å være kjølig om sommeren. Mange monterer derfor ekstra varmekilder, fra strøm til ved og varmepunper og gassovner. Siden gassprisen er gunstig, er det vel værdt å få utredet muligheten for gasspeis i din nye bolig.

En av grunnene til at gasspeiser passer godt er at du ikke er avhengig av en eksisterende pipe. Du plasserer gasspeisen der du ønsker og fører avgassen enkelt ut, enten gjennom taket eller ut gjennom yttervegg.
Du kan også koble en gasspeis til en eksisterende murpipe, men da kan ikke pipa brukes til noe annet. Noe du i tilfelle bør undersøke grundig.

Pipa til en gasspeis har to rør utenpå hverandre, altså et rør inni røret.
Det innerste røret frakter avgassene ut, mens det ytterste røret trekker frisk luft utenfra og inn som ovnen bruker til forbrenning.
Et lukket og tett system som ikke blir påvirket av verken kjøkkenvifter eller varmpepumper.

Ved utflytting fra Norge må en velge mellom status som «Skattemessig bosatt» til Norge, eller «Skattemessig emigrert» fra Norge. – Det siste er en avgjørende beslutning som i praksis krever opphør av norsk skatteplikt som bosatt i Portugal etter fire år. – Betingelsene er imidlertid tøffe og innebærer bl.a.

  • Du må kunne legitimere at du har egen selvstendig bolig i Portugal.
    At verken du eller dine nærstående i løpet av fem sammenhengende år ikke benytter, eller har tilgang til bolig i Norge.
    At du ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge.
    Ikke har ektefelle og/eller barn i Norge.
    Ikke har noe annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.

I praksis betyr dette at du i løpet av de første fem årene verken kan eie eller leie eller disponere noen form for eiendom i Norge. Dersom dette oppfylles kan du etter det femte året søke portugisisk status / statsborgerskap som «regular residents» med alminnelig skatteplikt til Portugal. – Med en slik status kan du søke om 15 prosent norsk kildeskatt
på dine norske pensjoner . – Slike pensjoner er: Offentlige tjenestepensjoner / Private tjenetspensjoner og Andre private pensjoner. – Det henvis ellers til fyldige beskrivelser på www.skatteetaten.no

Portugal: The Best Experience Ever

TRYKK på bildet og se videoen om mat.
De fleste nordmenn er uvant med gasskomfyr og matlagning. Likevel er det et spennende alternativ om du kjøper eller leier en bolig i Portugal med innlagt nettgass. - Gasskomfyren er som regel rimeligere i både innkjøp og bruk enn våre tradisjonelle komfyrer. - Ett annet alternativ er en moderne gasspeis som er lett å bruke og lett å montere, selv om noen hevder at vedfyring er bedre i gamle og trekkfulle hus. - Min erfaring er imidlertid. Det blir aldri for varmt til å kunne nyde god mat
Teologen / Jan Petrus
Jan Petrus Hagberg
Redaktør / Clube Noruegues em Portugal
%d bloggere liker dette: