mandag, desember 5, 2022

EMNEKNAGGER / Helsetjenester: 16 - 30

Tema 23 : Bør jeg kjøpe privat helseforsikring?

BAKGRUNN:

Ca. 40 prosent av befolkningen i Portugal er tilknyttet en eller annen form for privat helseforsikring i tillegg til de alminnelige rettigheter i Serviço Nacional de Saúde , (SNS). Etter norske forhold er prisene for et årsabonnement rimelige, og anbefales på det sterkeste.

SPØRSMÅL:

Jeg og min yngre ektefelle flytter til Portugal over nyttår. Hun er sikret arbeid i et portugisisk selskap, mens jeg blir pensjonist med AFP.
Hvordan er deres erfaringer med helsevesenet i Portugal? –
Viktig å vite før vi bestemmer oss!

Takknemlig for svar…

 

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Takk for spørsmål. –

Kvaliteten på helsehjelpen i Portugal er god og har til og med bedret seg betydelig de siste årene. Portugisisk helsevesen er imidlertid ennå ikke på samme nivå som de fleste andre vesteuropeiske land.
Gjennom det europeiske helsetrygdekortet (Det blå EU-kortet) har du som tidligere beskrevet i Lexia, rett til gratis behandling i det offentlige helsevesenet. Vær imidlertid oppmerksom på at det kun gjelder for opphold i kortere perioder.
Dersom du skal oppholde deg i Portugal lenger enn 6 måneder må du søke Helfo om Rettighetsskjema S1, for helsebehandling i Portugal eller opprette en privat sykeforsikring.
Viktig å vite: Helsesystemet i Portugal er forskjellig fra Norge ved at det her er tre helsesystemer som eksisterer i samspill med hverandre: ( www.insurance.com) -Det handler om:

1) Ett Nasjonalt helsesystem for alle, og
2)
Spesielle helseforsikringsordninger ( ca. 30%) for visse yrkesgrupper, og
3) Frivillige private helseforsikringer for ca. 10 %.

Flytter dere til Portugal og skal bo og jobbe her i mer enn 3 måneder trenger dere altså et registreringsbevis (Certificateado de Registro de Cidadão Europeu) fra kommunen (Câmara Municipal) hvor dere bor.  – Etter fem år kan du bytte denne erklæringen mot en offisiell oppholdstillatelse (autorização de residência) hos den portugisiske utlendingstjenesten (SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras).
Som arbeidstaker i en Portugisisk virksomhet, vil din yngre ektefelle i mange tilfelle bli helseforsikret gjennom gruppeavtaler hos arbeidsgiver. Verdien av denne vil i de fleste tilfelle også beskattes som tillegg til hennes ordinære lønn.
Som ektefelle til en arbeidstaker med helseforsikring, kan du i enkelte tilfelle være medforsikret i hennes arbeidsavtale. Mest sannsynlig er det imidlertid  at du som bosatt pensjonist eller trygdet ikke er omfattet av noen spesielle helseforsikrings-ordninger, utenom Det nasjonale helsesystemet gjennom Helfo og Rettighetsskjema S1. – Spørsmålet blir da om du i tillegg skal kjøpe deg en helseforsikring som sikrer deg tilgang til de ulike private helseforsikringsordninger?

Om du spør oss i den norske klubb Portugal, er svaret et ubetinget Ja.

.. og se emneknaggene hvor vi tar for oss noen av temaene.

VIKTIG KONKLUSJON:

Pensjonister som trekker til varmere strøk kan ha svært mye igjen for det helsemessig. Det varme og stabile klimaet fører til mindre ledd- og seneplager og økt livsglede. Under en doktorgradsavhandling gjort av Yndis A. Staalesen ble det bevist at behandling i varmere klima varer lenger enn dersom den samme behandlingen ble gjort i Norge. Undersøkelsene ble gjort på en gruppe med revmatiske sykdommer og en gruppe med nevromuskulære sykdommer og postpolio syndromer. – Som et interessant faktum kan videre nevnes at flertallet av portugisere dør av kroniske sykdommer, hvorav hjerte- og karsykdommer har den høyeste dødeligheten i landet. 
Viktig for helsen er at mange strøk i Portugal kan friste med omkring 300 solskinnsdager i løpet av et år. Ellers ligger gjennomsnittstemperaturen vinterstid på 10-13 varmegrader og 24-25 om sommeren. –
For å sikre deg et best mulig liv i Portugal anbefales en privat helseforsikring, med priser fra 10-20 EUR pr. måned og oppover til svimlende 1000 EUR pr. måned fra de internasjonale forsikringsgigantene SIGNA og BUBA. – De ulike tilbudene inkluderer i mange tilfelle også tannlegebehandling. – For å orientere deg i jungelen av private forsikringstilbud, gjengir vi i en faksimile, følgende oversikt fra Internett.

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Ett medlem forteller: «Vi fant det vanskelig å finne riktig forsikring til riktig tidspunkt, for oss som fastboende.
Valgmulighetene var komplekse og mange, men fire målgrupper med ulike dekningsgrader og pris, så ut til å være vanlig.

Den rimeligste løsningen for unge mennesker kostet fra EUR 7 pr. måned, mens den dyreste med høy dekningsgrad for de fleste behandlingsbehov kostet fra EUR 70 og oppover. – Vi fant også ett tilbud som ble kalt: Helseforsikring+55 med redusert pris og reduserte tjenester, for eldre som ellers ikke ville blitt forsikret.

Vi endte opp med å kjøpe en mellomløsning med såkalt «forbedret beskyttelse» til ca. EUR 40 pr. måned, inkludert noen ekstratjenester – Løsningen har fungert utmerket, med vårt lokal CUF-senter som førstelinjetjeneste. – Alt i alt en smidig ordning som fungerer når man trenger det mest.»

Status: "GODE ERFARINGER med: AdvanceCareHealth!"

BLI kjent med reglene for utflytting ..

Ved utflytting fra Norge må en velge mellom status som «Skattemessig bosatt» til Norge, eller «Skattemessig emigrert» fra Norge. – Det siste er en avgjørende beslutning som i praksis krever opphør av norsk skatteplikt som bosatt i Portugal etter fire år. – Betingelsene er imidlertid tøffe og innebærer bl.a.

  • Du må kunne legitimere at du har egen selvstendig bolig i Portugal.
    At verken du eller dine nærstående i løpet av fem sammenhengende år ikke benytter, eller har tilgang til bolig i Norge.
    At du ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge.
    Ikke har ektefelle og/eller barn i Norge.
    Ikke har noe annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.

I praksis betyr dette at du i løpet av de første fem årene verken kan eie eller leie eller disponere noen form for eiendom i Norge. Dersom dette oppfylles kan du etter det femte året søke portugisisk status / statsborgerskap som «regular residents» med alminnelig skatteplikt til Portugal. – Med en slik status kan du søke om 15 prosent norsk kildeskatt
på dine norske pensjoner . – Slike pensjoner er: Offentlige tjenestepensjoner / Private tjenetspensjoner og Andre private pensjoner. – Det henvis ellers til fyldige beskrivelser på www.skatteetaten.no

Portugal: The Best Experience Ever

Privat helseforsikring er nesten ukjent i Norge. Våre helseutgifter dekkes av Staten og regningen betales for det meste gjennom den obligatoriske Arbeidsgiveravgiften. – I andre land fungerer imidlertid ikke slike ordninger. Det gjelder også Portugal. Det betyr at nesten 30 % prosent er sikret gjennom gode arbeidsavtaler, mens ca. 10 % kjøper frivillige forsikringsordninger, mens resten stoler på de offentlige tilbudene. – Systemet fungerer, men en negativ effekt er at ordningene binder arbeidstaker til sin arbeidsgiver i et nesten uoppsigelig system. Resultatet er liten rotasjon og lav innovasjon i det portugisiske arbeidslivet.
%d bloggere liker dette: