mandag, september 25, 2023

EMNEKNAGGER / Helsetjenester: 16 - 30

Tema 16 : Hvordan får jeg "Utente" i Portugal?

BAKGRUNN:

Begrepet “bosatt” i skattemessig forstand, er helt avgjørende for hvilke helsetjenester du kan få som norsk i Portugal. I praksis har du fire valg. – Velge å være i Portugal som turist i opptil tre måneder / eller søke langtidsopphold som bosatt/residencia i inntil 365 dager i løpet av to år / eller melde utflytting til Portugal, men fortsatt være skattemessig bosatt i Norge / eller melde imigrasjon for å søke å bli notert som skattemessig bosatt i Portugal.

Hei folkens?
Jeg er litt stresset akkurat nå..
Lurer på om noen kan forklare meg hvilke dokumenter som må apostilles hos Fylkesmannen for å kunne melde flytting? – Flytter offisielt til Albufeira neste måned. Er på god vei i prosessen, men stoler ikke alltid på systemfolka.
Har pratet med Helfo, Nav og skatt/folkeregisteret/Skd, – men savner liksom helheten?

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Takk for spørsmål. – I utgangspunktet trenger du ingen Apostille/Legalisering fra Statsforvalter. Det greier seg lenge med Bostedsbevis fra Norge/Portugal, se temaknaggen: Freguesia, inntektsbilag fra Skd eller Nav og Norsk Pass. Se også temaknaggen: De Viktige Nummerne.  – Når det gjelder utflytting, er det påbudt å melde fra til trygdemyndigheter og folkeregisteret / Skd  – 14 dager før utreise. LEXIA anbefaler videre å sjekke:

– Hvilke ytelser dekkes av det trygdesystemet i det landet du flytter til?
– Hvilke regler gjelder for å få disse ytelsene?
– Hva må du gjøre for å sikre deg disse ytelsene?
– Hvilke ytelser må du selv betale for?
– Hvilke ytelser er det vanlig at din arbeidsgiver betaler for?
– Hvilke forsikringsordninger er vanlige i Portugal, og hva dekker ordningene?
– Vil det være mulig for deg å søke frivillig medlemskap i Folketrygden?

.. og se emneknaggene hvor vi tar for oss noen av temaene.

VIKTIG KONKLUSJON:

Hvis du er pensjonist eller uføretrygdet og bosetter deg i et annet EU/EØS-land, har du siden 2016 ikke fått innvilget frivillig medlemskap i Folketrygden. –
I 2020 ble imidlertid vedtaket tilpasset EU-praksis, slik at det igjen ble mulig å søke frivillig medlemskap for bosatte innen EØS-området, så sant du kan fremvise dokumentasjon for at du har frasagt deg retten til helsetjenester i vertslandet som bosatt. – Hvordan dette praktiseres har vi ennå ikke noen erfaringer om.
Viktig å merke seg at frivillig medlemskap i Folketrygden må innvilges gjennom søknad og at det krever at du betaler. Hvis du får innvilget medlemskap, kan du velge mellom enkelte kombinasjoner av hva slags trygdeytelser du skal ha rett til.
Hvor mye du må betale i trygdeavgift ved frivillig medlemskap i utlandet, avhenger av flere faktorer. Blant annet vil det avhenge av om du bare skal ha rett til helsetjenester, om du skal ha krav på sykepenger, og om du skal opparbeide rett til pensjon i den norske trygden. Videre avhenger avgiftssatsene også av om du har en arbeidsgiver som skal betale arbeidsgiveravgift eller ei. Om du bor i eller utenfor EØS-området er også av vesentlig betydning. Siden 2016 har f.eks de fleste innenfor EØS-området fått avslag.

Konklusjon:
En person som etter forordningen blir pliktig trygdedekket i et annet EØS-land, kan derfor normalt, – ikke gis frivillig medlemskap i folketrygden. – NAV kan informere nærmere om hvilke muligheter og rettigheter som gjelder til enhver tid.

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status: "Sentrum for dine livsinteresser!"

Ikke-yrkesaktive personer skal være omfattet av trygdelovgivningen i bostedslandet.
Når det gjelder spørsmålet om hvor man er å anse som bosatt, er det imidlertid viktig å være klar over at EU/EØS-reglene har et annet bostedsbegrep enn folketrygden
Etter EØS-forordningen er varigheten av utenlandsoppholdet ikke avgjørende for hvor du skal anses som bosatt,
“men en konkret vurdering av hvor du har sentrum for dine livsinteresser.”

Det betyr at Norsk praksis og EØS-forordningene ikke alltid oppleves og erfares som så samkjørte som de påbys.
I tilfeller der forordningens regler gir et annet resultat enn folketrygdens regler, skal imidlertid forordningen i EØS ha forrang.

Med andre ord: Reglene på dette området er tildels uoversiktlige og svært kompliserte, – og i mange tilfelle heller ikke endelig avklart.

Status:

Diverse fotavtrykk på fb !

“Mht dokumentasjoner så spørs det hva du lever av?  – Du må få ett dokument fra Skatteetaten for utenlands saker dersom du f.eks mottar trygd og at du betaler skatt til Norge, slik at du ikke dobbelt beskattes. Nav gir du melding til, samme med folkeregisteret. Og Helfo sender deg S1- skjema som er ditt viktigste dokument for å få helsetjenester i Portugal.”

“Jeg printet ut årsoppgaven fra Nav. Der står det at du skatter til Norge. Min var på engelsk. Gav den til vår advokat og vips var bank etc ordnet. – Vær oppmerksom på at selv om du fortsetter å betale både kildeskatt og trygdeavgift til Norge ved flytting til utlandet, får du bare dekket et mindre beløp ved sykehusinnleggelse i utlandet. Du for heller ingen hjemmtransport. Du må selv pelle deg hjem til gamlelandet.”

“Beklager, men det synes som vi skriver om litt forskjellige ting. Mitt utgangspunkt var hvilke rettigheter vi har fra NAV.
Så det er sikkert riktig det du forteller at dersom du ikke ikke betaler trygdeavgift til Norge må du betale alle sykehusutgifter selv hvis du reiser tilbake for behandling. Det var forøvrig det som skjedde med min nabo som fløy hjem for konsultasjon.”

BLI kjent med reglene for utflytting ..

Ved utflytting fra Norge må en velge mellom status som «Skattemessig bosatt» til Norge, eller «Skattemessig emigrert» fra Norge. – Det siste er en avgjørende beslutning som i praksis krever opphør av norsk skatteplikt som bosatt i Portugal etter fire år. – Betingelsene er imidlertid tøffe og innebærer bl.a.

  • Du må kunne legitimere at du har egen selvstendig bolig i Portugal.
    At verken du eller dine nærstående i løpet av fem sammenhengende år ikke benytter, eller har tilgang til bolig i Norge.
    At du ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge.
    Ikke har ektefelle og/eller barn i Norge.
    Ikke har noe annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.

I praksis betyr dette at du i løpet av de første fem årene verken kan eie eller leie eller disponere noen form for eiendom i Norge. Dersom dette oppfylles kan du etter det femte året søke portugisisk status / statsborgerskap som «regular residents» med alminnelig skatteplikt til Portugal. – Med en slik status kan du søke om 15 prosent norsk kildeskatt
på dine norske pensjoner . – Slike pensjoner er: Offentlige tjenestepensjoner / Private tjenetspensjoner og Andre private pensjoner. – Det henvis ellers til fyldige beskrivelser på www.skatteetaten.no

Portugal: The Best Experience Ever

Tilhører du gruppen «solhungrig pensjonist» er Portugal et godt alternativ, både mht kli-ma, sikkerhet og kjøpekraft. - Det store spørsmålet handler om Helsetjenester, behand-lingsmuligheter og oppfølging. - Er du i risikogruppen her bør du sjekke dine behov og rettigheter. - Mye er annerledes enn i Norge, på godt og vondt. Vi sier derfor: Bruk - LEX-IA og bli best-mulig-forberedt. Velkommen skal du være …
%d bloggere liker dette: