torsdag, oktober 6, 2022

DEBATTEN / EEA-Grants Bilateralt Fond

Elin Moe / FAKTA-boks:

I 2019 søkte DnkP – Clube Noruegues em Portugal om midler fra EEA grants (bilateralt fond) for å bygge opp en informasjonsbank med praktisk informasjon om for eksempel etablering, helse og skatt for nordmenn som flytter til og bor i Portugal, og for portugisere som flytter til og bor i Norge (i samarbeid med portugisiske klubber i Norge). Initiativet til prosjektet ble tatt siden det var et uttrykt behov for denne type informasjon blant medlemmer av klubben.

Klubben fikk innvilget rundt 13.000 EUR til prosjektet. Ingen av disse midlene går til lønn, kun til nettverksaktiviteter og informasjon. På grunn av pandemien ble det ikke mulig å avholde fysiske samlinger som planlagt. Budsjettet ble derfor omdisponert, og godkjent av EEA grants etter søknad, slik at man kunne endre til digital møtevirksomhet. Denne typen møtevirksomhet har videre medført et mye lavere forbruk enn stipulert, derfor er mesteparten av pengene fremdeles ikke utbetalt.

KONKLUSJON:

Midlene fra EEA grants er offentlige og kan kun brukes til prosjektet. Klubben må levere regelmessige rapporter for både resultater og budsjett. Det er streng kontroll på hvordan pengene blir brukt og kvitteringer for benyttede midler må fremvises sammen med en berettigelse. Midler som ikke er blitt brukt ved prosjektslutt, må tilbakeføres til EEA grants. Siden midlene er offentlige, vil resultatet av prosjektet være offentlig tilgjengelig og kommer alle medlemmer av klubben og følgere av facebook-gruppen Den norske klubb Portugal til gode, både de som var der i 2019, de som er kommet til i ettertid og de som vil komme til i fremtiden. Progresjonen av prosjektet kan følges på den åpne facebook siden “InfoBank Clube Norueguês em Portugal” og på  klubbens web-side: http://www.dnkportugal.no

 

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

VIKTIGE Grenser ved Flytting ....

Reglene ved flytting til utlandet og lengre utenlandsopphold er kompliserte. Dnkp anbefaler en grundig sjekk av regler og rettigheter før du flytter eller drar på et lengre utenlandsopphold. – NAV Internasjonalt – kan gi råd og veiledning til den som planlegger langvarige utenlandsopphold.

To viktige grenser ved flytting til utlandet

  • Hovedregelen er at du mister medlemskapet i trygden hvis du skal opphold deg i utlandet i mere enn 12 måneder. – Derfor må du melde utflytting til Skd minst 14 dager før du flytter ut av Norge

  • Du mister også ditt trygdemedlemskap om du pendler til utlandet i mere enn seks måneder i året i to eller flere år på rad. Dette er en problemstilling som er aktuell for en del pensjonister som kjøper bolig for å bo i Portugal i vinterhalvåret.

Begge disse reglene gjelder selv om du har bolig i Norge, og opprettholder statsborgerskapet og betaler skatt til hjemlandet.

Når du er medlem av folketrygden som bosatt i Norge, kan du i løpet av 2 år, oppholde deg i utlandet i inntil 12 måneder i strekk, og fortsatt være medlem av folketrygden.

Men dersom du skal oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder, mister du medlemskapet ditt i folketrygden.

Du mister også medlemskapet ditt dersom du oppholder deg i utlandet mer enn 6 måneder hvert år i to eller flere påfølgende år.

 

RESULTATET er at du kan pendle mellom Norge og Portugal og ellers være i utlandet i inntil 6 måneder i to eller flere år uten at du mister medlemskapet i folketrygden.

Når det gjelder hvilke stønader du har krav på ved opphold i utlandet er det store forskjeller mellom landene i EØS-området og resten av verden. Her må du sjekke vilkårene for din stønadstype før du reiser ut av landet. – I det følgende skal vi derfor behandle 45 Emneknagger og hundrevis av problemstillinger som angår disse spørsmålene.

 

Får Jeg helsetjenester i Portugal?

Her er begrepet “bosatt” i skattemessig forstand, helt avgjørende for hvilke helsetjenester du kan få som norsk i Portugal. I praksis har du fire valg. – Velge å være i Portugal som turist i opptil tre måneder / eller søke langtidsopphold som bosatt/residencia i inntil 365 dager i løpet av to år / eller melde utflytting til Portugal, men fortsatt være skattemessig bosatt i Norge / eller melde imigrasjon for å søke å bli notert som skattemessig bosatt i Portugal.

Status:

"Globalskatteplikt & NHR"

Status etter den spesielle og omdiskuterte portugisiske ordningen med skatteamnesti eller skattefrihet i dine første 10 år som bosatt i Portugal, kalles NHR / Non-Habitual-Residents, og må for nordmenn tolkes og forstås i lys av et annet begrep som heter: Globalskatteplikt.

Begrepet handler i korthet om en solidarisk skatteforståelse med likhet for loven ettter OECD mønster og standard. – I følge Norges forståelse av denne avtalen har Norge og Portugal som signaturstater forpliktet seg etter OECD standard, – om ikke å praktisere en annen skatteordning for bosatte/regular residents, enn for utlendinger med skattefri særstatus som: NHR / Non-Habitual-Residents for inntekter med kilde, i et annet land enn Portugal.

Inntil dette skjer underkjenner Norge den særegne portugisiske forståelsen av Globalskatteplikt som medfører ett skatteregime for utlendinger med inntekter utenfor Portugal, – pg et annet for «regular residents» med inntekter i Portugal. –

Med likhet for loven som hovedprinsipp blir resultatet dermed at norske pensjonister med innvilget NHR-særstatus aldri kan godkjennes med Globalskatteplikt til Portugal. – Alternativene blir da å beholde sin status, – som Skattemessig bosatt i Norge, eller å emigrere for å bli skattemessig bosatt i Portugal, på lik linje med landets øvrige «regular residents

Portugal: The Best Experience Ever

Clube Norueguês em Portugal får ingen offentlig driftsstøtte verken fra Norge eøøer Portugal. - Det betyr at medlemskontigent, gaver og noe sponsorstøtte betyr mye for klubbens drift. - I tillegg har klubben blitt kvalisert for støtte til sitt infoBANK prosjekt fra EEA-Grants / Bilateralt Fond. - for å samle og bearbeide nordmenns erfaringer om "relocation" fra Norge til Portugal. - Se ellers mere på LEXIA
Teologen / Jan Petrus
Jan Petrus Hagberg
Member / Clube Norueguese em Portugal

Ta ansvar - bli personlig medlem i dnkp

%d bloggere liker dette: