torsdag, oktober 6, 2022

ETABLERING / RELOCATION 01-15

Tema 13 : Skal førerkortet fornyes i Norge eller Portugal ?

BAKGRUNN:
Har du fyldt 70 år,
må førerkortet fornyes hvert annet år.

Prinsipielt er det påbudt å registreres det norske førerkortet ved bruk ut over tre måneders turist-opphold. – Ved fremleggelse av gyldig førerkort, får man da ett lite dokument i tillegg som bekrefter at du er registrert. – Det betyr at innen EU/EØS – området kan du bruke førerkortet fra et annet medlemsland så lenge det er gyldig.
Ved fornyelse av førerkortet får du imidlertid et nytt EU-kort. Dette kan klargjøres ved de lokale IMT-lisens-byråene, eller ved Hovedkontoret i Lisboa. – Det kreves ingen ny førerprøve el.  – Etter 70 år må du imidlertid medbringe legeattest.

Spørsmål:

Jeg har bodd her over to år som resident.- Da jeg kom ble jeg registrert og fikk tillatelse til å bruke mitt norske førerkort i to år. Nå går dette ut, og jeg lurer på hva som skjer. – Kan jeg bare fornye tillatelsen, eller må jeg søke om portugisisk førerkort? –
Vi skal tilbake til Norge om få år og ønsker derfor ikke å bytte. Glad for info eller lenker til info

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Kjære dnkp-kontakt,

Du kan beholde ditt norske førerkort, men må fornye registreringen. Det er fordi ditt norske  førerkort i bankkortformat er gyldig i alle EU- og EØS-land.
Om du skulle ha ett av de eldre førerkortmodellene som er gyldige (Det gjelder to versjoner av et stort rosa førerkort) vil vi anbefale deg å bytte til EØS-modellen / bankkortformatet, dersom du skal reise til eller bo i utlandet.
Regelen er at om du har førerkort fra et EU/EØS-land, kan du alltid fornye det til et nytt førerkort i et annet EU/EØS-land i tilsvarende klasse.
Det betyr at du kan bruke ditt norske førerkort i Portugal så lenge det er gyldig. Du er likevel underlagt de lokale og nasjonale helsekrav, som for eksempel gjelder i Portugal.

1. oktober 2020

ble det innført noen endringer angående førerkortet. Fra nå av kan borgere som er bosatt i Portugal med utenlandsk førerkort bytte ut utenlandsk førerkort mot portugisisk gjennom den nye tjenesten som er tilgjengelig på IMTonline- portalen
Den nye tjenesten som er tilgjengelig på portugisisk og engelsk, gjør det mulig for «residensia» som er bosatt i Portugal å sende inn utvekslingsforespørsel og alle nødvendige dokumenter gjennom IMT-portalen.
Dernest følger en link til  IMT-svartjeneste, –  for at du som sjåfør skal bekrefte din identitet ved en innsamling av biometriske data, for å kunne avslutte prosedyren trygt.
Portalen har i tillegg til  nødvendig informasjon om prosessen, en simulator for å kunne sammenlikne utenlandske førerkort. Denne simulatoren forteller deg f.eks. hvilken kategori av det portugisiske førerkortet som tilsvarer kategorien du har på ditt eget førerkort.
Prosedyren for å kunne innløse utenlandsk førerkort med et portugisisk EU-kort, avhenger av landet hvor ditt førerkort ble utstedt, i henhold reglene innen EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS (Norge, Island, Liechtenstein)

VIKTIG å vite ...

Dersom du som «residensia» i Portugal,  mister – eller får ødelagt ditt norske Førerkort, får du ikke erstattet ditt gamle førerkort i Norge. – Om du da har registrert ditt norske førerkort i Portugal, kan du søke om fornyelse som beskrevet over. – Dersom du ikke har registrert deg, begynner en større prosess som i værste fall kan ende med at du må ta ny førerprøve.
Vær oppmerksom på at du ikke lengere får legeattest. Den sendes av legen direkte til førekortregisteret. Mange steder er det enkle lokalkontorer som mot betaling tar seg av resten. – Ett medlem anbefaler:

«Meld deg inn i Automobil Clube de Portugal, ACP, og de tar seg av alt. De til og med sender deg til legesjekk mot betaling. Har fornyet førerkortet hos dem mange ganger. Veldig greit. – Det følger også mange andre fordeler ved å være medlem.»

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Spørsmål: Kan førerprøven tas på engelsk?

Hei dere! Litt sent på kvelden kanskje, men prøver lykken allikevel. «- er det mulig å kjøre opp til lett-motorsykkel her i Portugal når man ikke kan språket enda? Altså, er det mulig å få teoriprøven på f.eks engelsk?» – På forhånd takk.

SVAR:
Førerkortet kan tas på engelsk. Du kan sikkert ta mopedlappen også. – Husk at du må ha «residensia» og fast bopel i Portugal for at lappen skal være gyldig. Følg linken: ( Get-driving-licence/index )

Spørsmål: Hva med legeattest og førerkort?

Skal du fornye eller skifte ditt norske førerkort til et portugisisk EU-kort i bankkortformat, bør du bestille time hos ditt lokale IMT licenskontor. – Ved fremmøte må du medbringe pass, førerkort og bostedsbevis / Freguesia, – så ordnes søknadspapirene og en enkel helsesjekk med synstest, mot et rimelig honorar.
Er du pensjonist og eldre enn 70 år må du fornye annethvert år, og det kan kreves en mer omfattende legeattest og eventuelt en synstest hos øyenlege, om f.eks. grå stær osv.
Har du en fastlege i Norge kan det lønne seg å ha med norske helseattester som så må bekreftes av din portugisiske lege. – Vær imidlertid oppmerksom på at det bare er de nasjonale/portugisiske attestene som gjelder.

Om sine erfaringer skriver ett medlem:

«Jeg skulle fornye mitt portugisiske førerkort og var hos en lege som raskt skrev ut en attest som umiddelbart ble videresendt til IMT-etaten. – Slik fikk jeg nytt førerkort uten problemer, dog med en ventetid på ca. sju måneder ( Jeg fikk et A-4-ark som et midlertidig førerkort i mellomtiden, som bare gjaldt i Portugal). Mistet også noen licens-kategorier, men de trenger jeg ikke nå.»

Status:

"Global skatteplikt & NHR"

Status etter den spesielle og omdiskuterte portugisiske ordningen med skatteamnesti eller skattefrihet i dine første 10 år som bosatt i Portugal, kalles NHR / Non-Habitual-Residents, og må for nordmenn tolkes og forstås i lys av et annet begrep som heter: Globalskatteplikt.

Begrepet handler i korthet om en solidarisk skatteforståelse med likhet for loven ettter OECD mønster og standard. – I følge Norges forståelse av denne avtalen har Norge og Portugal som signaturstater forpliktet seg etter OECD standard, – om ikke å praktisere en annen skatteordning for bosatte/regular residents, enn for utlendinger med skattefri særstatus som: NHR / Non-Habitual-Residents for inntekter med kilde, i et annet land enn Portugal.

Inntil dette skjer underkjenner Norge den særegne portugisiske forståelsen av Globalskatteplikt som medfører ett skatteregime for utlendinger med inntekter utenfor Portugal, – pg et annet for «regular residents» med inntekter i Portugal. –

Med likhet for loven som hovedprinsipp blir resultatet dermed at norske pensjonister med innvilget NHR-særstatus aldri kan godkjennes med Globalskatteplikt til Portugal. – Alternativene blir da å beholde sin status, – som Skattemessig bosatt i Norge, eller å emigrere for å bli skattemessig bosatt i Portugal, på lik linje med landets øvrige «regular residents

MARVAO: My Best Experience Ever

Mennesker er skapt for bevegelse. Førerkortet er for mange nøkkelen til å kunne gjøre det. - Puste inn / puste ut. Arbeid og hvile. Bilturer og nye omgivelser. Aktivitet og tilbaketrekning i det evige kretsløpet som vi kaller livet. Jeg er betatt av bevegelsen, - ja, nesten besatt. Om kroppen er i fullstendig hvile, flyr tankene og fantasien hit og dit hele tiden. Om hodet hviler beveger pusten og musklene seg likevel i en rytmisk uendelighet. Det frigjør nye energier til nye bevegelser og frihet til nye bilturer og nye reiser, som for eksempel til Marvao.
%d bloggere liker dette: