mandag, september 25, 2023

EMNEKNAGGER / Helsetjenester: 16 - 30

Tema 20: Hva med det blå EU-kortet?

BAKGRUNN:

Både som turist og som utflyttet innen EU / EØS bør du som en ekstra “reiseforsikring” søke om et Europeisk helsetrygdkort på nettstedet: www.helsenorge.no Et slikt kort gir deg rett til nødvendig helsehjelp hos offentlig behandlere i hele EU/EØS-området på lik linje med innbyggerne i landet du oppholder deg i.
For norske utflyttede pensjonister har kortet en gul bakside, som presiserer at du “IKKE har rett på dekning etter norsk regelverk av utgifter til planlagt behandling utført i Norge”.
Med status som Resident med det portugisiske helse-ID / Utente, kan du også søke om å få et blått europeisk helsetrygd-kort fra Portugal.

Hva er forskjellen på en vanlig reiseforsikring og det blå EU-kortet?
Vi er i tvil om hva vi trenger for å kunne reise til Portugal..
Takknemlig for gode råd. / Pensjonistpar fra Troms

 

FAKTA-boks / LEXIAS svarer:

Skal du oppholde deg midlertidig i Portugal eller et annet EU/EØS-land, eller Sveits, anbefaler vi sterkt at du bestiller et Europeisk helsetrygdkort, i tillegg til en vanlig reiseforsikring. Se mere om dette under «medlemmenes erfaringer…» – Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med statsborgerne i landet du besøker eller oppholder deg i.
Kortet er gyldig i tre år, så det blir viktig å bestille nytt når perioden er ute. – Retten til helsetrygdkort  gjelder i mange tilfeller også for familiemedlemmer som selv ikke har statsborgerskap i et EU/EØS-land. Dette kan for eksempel være aktuelt om du flytter til Portugal med en brasiliansk ektefelle. – Familie i denne sammenheng vil si:

 – Ektefelle
 – Barn under 18 år som du har foreldreansvar for.
 – Forsørgede barn over 18 år og
 – Samboere som har eller har hatt felles barn

Vær oppmerksom på at hvert enkelt familiemedlem må ha med seg hvert sitt kort. Du kan bestille for deg selv og eventuelle barn under 18 år som du har foreldreansvar for.
Statsløse og personer med flyktningstatus kan også ha rett til Europeisk helsetrygdkort
Britiske statsborgere som har rettighetsdokument S1 fra Norge, vil fremdeles ha rett til Europeisk helsetrygdkort fra Norge.

Hvis du er medlem i den norske folketrygden, men ikke har rett til Europeisk helsetrygdkort, kan du likevel ha rett til dekning av helsetjenester under midlertidige opphold i andre EØS-land. Dette kan gjelde deg som er student og har lån i Statens lånekasse, og deg som er utsendt arbeidstaker. Du kan da ha rett til utvidet stønad. I enkelte tilfeller må NAV ta stilling til om du er medlem i folketrygden.

Ta kontakt med Helfo dersom du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet. Ring Veiledning helsenorge.no på telefonnummer ( +47 23 32 70 00 ).

VIKTIG INFO om helsekort med gul bakside ..

Som utflyttet pensjonist med mottatt S1 / rettighetsskjema kan du søke 800HELSE om Europeisk
Helsetrygdkort. Du vil da få utstedt ett helsetrygdkort med gul bakside. Den gule baksiden indikerer at du har rett til å få dekket nødvendig helsehjelp under midlertidig opphold i Norge, men du vil ikke ha rett til fastlege eller motta planlagt behandling i Norge.
Europeisk Helsetrygdkort med gul bakside for pensjonister trer ikke i kraft før alt er i orden med rettighetsskjema S1
Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem.
Det gjelder å være oppmerksom på at standarden på behandling kan variere fra land til land. Du kan ikke forvente å få samme behandling i Portugal som du ville fått i Norge

Ved vurdering av hva som er nødvendig behandling og hva helsetrygdkortet gir deg rett til, skal det tas hensyn til hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare. – Ved behov for øyeblikkelig hjelp, uten tilgjengelig EU-kort, kan du be om å få tilsendt en «hasteblankett» fra Helfo.

Europeisk helsetrygdkort vil således gi rett til visse nødvendige pleie- og omsorgstjenester etter reglene i det landet du reiser til. I Portugal må du selv ta kontakt med oppholdslandet for å finne ut hvilke regler som gjelder.
Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er likevel begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet. Mere om dette under «erfaringer..»

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status: Forskjell mellom Reise-forsikring og EU-kort.

infoBANK / LEXIA  anbefaler sterkt at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også har en reiseforsikring, som sikrer deg hjelp fra private sykehus når det gjelder.
I Portugal er hele 40 prosent av befolkningen i tillegg til de offentlige helsetjenester, tilknyttet en eller annen form for private sykeforsikringer. – En privat reiseforsikring vil derfor kunne sikre deg mot utgifter som ikke automatisk dekkes av det offentlige, som f.eks. gratis hjemreise / hjemsendelse ved død mm

Aktuelle reiseforsikringer kan være:
if og Europeiske / Frende / Eika / Storebrand / Landskreditt / Fremtind / Tryg og Gjensidige

De fleste forsikringer koster fra vel Kr. 1000 til 2600 pr. år ( 2022) – Men SJEKK om forsikringen varer i 60 – 70 eller 90 dager og om den dekker deg etter fyldte 70 år ! 

I følge bladet “Dine Penger” “tilbyr Frende den beste dekningen i en standard reiseforsikring med god margin.  De er også alene om å forsikre reisen din i 75 dager. Selv om du ikke skal på langtur har Frende også de høyeste erstatningsbeløpene for reisegods, ikke minst kontanter og verdisaker – nettopp de tingene som ofte blir stjålet.  I tillegg får du et romslig utgiftsbudsjett når bagasjen forsvinner, eller til hotell når flyet er forsinket. Det er heller ingen egenandel.”

Bestille helsetrygdkort med d-nummer

Nå kan også du som har d-nummer, og tilgang på BankID,
bestille helsetrygdkortet på helsenorge.no.
Dersom du ikke har BankID,
kan du enten ringe Veiledning helsenorge.no
på +47 23 32 70 00 eller benytte søknadsskjema. Fyll ut skjema

Portugal: The Best Experience Ever

Reiseforsikringer er en viktig detalj for små og lengere utenlandsopphold. Det gjelder imidlertid å være oppmerksom på de ulike betingelser. – For det første at du må være tilsluttet folketrygden for å kjøpe en Reiseforsikring. For det annet at du må begynne reisen i Norge. For det tredje forsikringens varighet i forhold til pris, og om du må tegne tilleggsforsikring for en ekstra måned. For det fjerde din egen alder. Om du har passert 70 år, gjelder IKKE de fleste kredittkortforsikringer for din del. Det samme gjelder enkelte av de andre forsikringskortene. Undersøk nøye før du reiser. Om uhellet skjer er det for sent. Derfor: God tur med riktig forsikring!
%d bloggere liker dette: