torsdag, oktober 6, 2022

VELKOMMEN TIL: Clube Norgueguês em Portugal.

Som interessert i våre aktiviteter må du velge ett av to valg:

Enten å investere i klubbens utvikling som betalende medlem,
eller å søke godkjennelse som følger av vår gratis fb-gruppe: Den norske klubb Portugal

Kontakt skjer i begge tilfelle til administrator gjennom fb-siden: Den norske klubb Portugal, eller på mail til: post@dnkportugal.

Clube Norueguês em Portugal

Clube Norueguês em Portugal / Den norske klubb Portugal er en ideell nettverksorganisasjon for det norsktalende miljøet i Portugal.
Klubbens målsetting er å være en aktiv partner i den sosiale, kulturelle og økonomiske kontakten mellom Norge og Portugal.
Den norske klubb Portugal er konstituert som en landsdekkende organisasjon med et hovedstyre på 6 medlemmer, foruten en Kontrol og Konstitusjonskomite på 3 medlemmer. Organisasjonen er underlagt portugisisk lov, gjennom: «Constituição de Associação». – Driften finansieres gjennom frivillig arbeid, medlemskontigent, gaver og sponsor-bidrag. Klubbens bank er Millenium.

Oppdrag og aktiviteter

Clube Noruegues em Portugal / dnkp, er den portugisisk registerte hovedklubben for de norsktalende miljøer rundt om i hele Portugal. – For å hjelpe nyinnflyttede og for å fremme gode relasjoner og erfaringer om det å være norsk i Portugal, arrangeres 17. mai feiring, førjulsgudstjeneste og sosiale sammenkomster med ulik profil og norske mattradisjoner. Alle samlinger bekjentgjøres på de fleste sosiale plattformer for norsktalende. 
Tradisjonelt har norsktalende hatt sterk tilknytning til Cascais og Lisboa-området, men også i Portimao på Algarvekysten arrangeres jevnlige torsdags-samlinger. – Corona-året 2020 lærte oss imidlertid å bruke de sosiale plattformer mer enn noengang. Ikke minst Dialog-samlingene på ZOOM bidro til å fornye klubbens kontaktflate betraktelig. – Dermed har mulighetene øket for å bli kjent, integrert og sosialisert som norsktalende i et vennlig land med et vanskelig språk.

Våre medlemmer - vår kompetanse

Dnkp / Clube Norueguese Portugal er en stor liten viktig organisasjon.med omkring 1000 følger på FB og et par dusin aktive medlemmer i Clube Noruegues em Portugal.  Sammen har vi et viktig samfunnsoppdrag for norsktalende. – BLI MED og bring oss videre mot et godt liv i et fremmed land.

Students: chat with ANSA lisboa

Gjør som mange av oss: Bli følger av vårt web-MAGASIN. – Bli medlem i Clube Norueguese em Portugal.  Euro 15 for personlig medlemskap og Euro 25 for familiemedlemskap. – Vi blir bedre med deg på laget!

  Medlemmene skriver også om sin ...

  INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

  Få oversikt. Bruk MAGASINET til nytte og hygge. Hvert bilde og symbol forteller deg noe som vi ønsker å dele med deg. Klikk og les - og fortell oss gjerne når du finner feil, eller kan supplere stoffet med egne erfaringer. Vel møtt i web-MAGASINET

  Facebook har forbløffende mange medlemsgrupper for norsktalende i Portugal. De fleste er som små lokalaviser, mens andre opererer som riksaviser, i likhet med fb-gruppen Den norske klubb Portugal. Tilsammen utgjør deres medlemmer og deres lesere målgruppen for: Clube Norueguês em Portugal
  Teologen / Jan Petrus
  Jan Petrus Hagberg
  Redaktør / Clube Norueguese em Portugal

  Ta ansvar - bli personlig medlem i dnkp

  %d bloggere liker dette: