mandag, desember 5, 2022

LEXIA

med dine erfaringer og vår kompetanse
LEXIA

Den lange Historien ..........

Norge er et langstrakt land med «ansiktet» vendt mot havet og landene på den andre siden. Over Nordsjøen kom de første innvandrerne til Norge, og over havet dro vikingene for å erobre gods og gull fra landene langt der borte. – Noen av dem – som Sigurd Jorsalfar, kom også til Portugal med 100 langskip og 6000 mann som ble engasjert som leie-soldater mot muslimene i kampen om Sintra og Alcasar do Sol utenfor Lisboa, omkring år 1109-1110 etter Kr. – Beretninger som fortsatt gjenfortelles i historiske tablåer hver eneste turistsesong på Castelo do Mouros i Sintra.

KLIPPFISK & Bacalao ......

Senere kom klippfisken og ble berømt som spansk og portugisisk Bacalao, før dagens sol-tørste «vikinger» kom til Solkysten i Spania og Algarvekysten i Portugal. – De fleste valte Spania som sitt nye hjemland, men noen kom også hit til Portugal.
I dag er det omkring 700 av oss som er fastboende, pluss noen tusen langtids-turister med egne sekundærboliger i Portugal, slik som bl.a. «klippfisk-veteranen» Johannes Ersnes på bildet. Dermed oppstod behovet etter å utveksle erfaringer mellom de som var her, og de som ønsket å komme. For selv om Norges EØS-tilknytning hjelper oss langt å vei innen EU, er det likevel mye som må avklares og tilrettelegges.

EØS & Bilateralt Fond ......

I  2020/21  fikk Clube Norueguese em Portugal / dnkp –  etter søknad, tildelt EØS-midler gjennom EEA – Bilateral Programme, til prosjektet infoBANK

LEXIA er en viktig del av dette prosjektet, samtidig som det ønsker å videreføre erfaringene i en kontinuerlig forbedrings-prosess mot et best-mulig-resultat. 
Ideen er at våre medlemmer formidler sine erfaringer og sin innsikt på til sammen 42 saksområder, knyttet til det å flytte til Portugal, samtidig som brukerene innbys til å sende nye spørsmål og egne opplevelser tilbake til redaksjonskomiteen. 

Alle innlegg som mottas blir så besvart og behandlet og publisert i LEXIA fortløpende.

Dine erfaringer 
-vår kompetanse.
For alle spørsmål -
trykk og les.

Etablering & Relocation

Hvor skal vi bo? - Hvordan melde utflytting fra Norge? - Hva trengs for lengre oppholdstillatelse? -  Hva med NAV og HELFO og Skd? - Hvordan er helsetjenestene? - Er det skattefrihet for pensjonister? Og hva med pensjonen fra NAV. - Følger den meg uten videre ut av Norge? - og hvor lenge kan jeg være utenlands uten å melde utflytting? - Beholder jeg stemmeretten ved utflytting, eller ? Savner du svar - Ikke nøl med å sende oss en kommentarer eller et spørsmål, -  Husk at dine erfaringer, blir vår kompetanse ...

Helsetjenester & Utente

Rettighetsskjema S1 - er nøkkelen til helsetjenester om du flytter ut av Norge og til et annet EU-land. Men hva med Fastlegen i Norge. Har Portugal noe tilsvarende? - Her er mange spørsmål og kompliserte svar. Nøkkelen til de offentlige helsesystemet er imidlertid din portugisiske helse-identitet som heter "Utente". - Den oppnår du bare etter medbrakt Rettighetsskjema fra HELFO

Skatt & Skatteavtalen

Hva betyr det å registrere seg som utflyttet fra Norge? - Skal jeg da bli beskattet i Norge eller i Portugal?

Vi er interessert i dine erfaringer,
og ber deg benytte kommentarfeltet på temasidene og sende ditt bidrag
til web-MAGASINET.  – Alle innlegg behandles hos redaksjonen for å kunne oppdatere faktaboksen: LEXIA svarer, –  kontinuerlig!

infoBANK & LEXIA ......

Som LEXIA-bruker anbefales du å gå trappen og å lese gjennom hele listen. Når du finner noe som interesserer så klikk på det viktigste ordet. Slik føres du til ett eller flere spørsmål som medlemmer har stilt om akkurat dette. – I fakta-rammen som følger spørsmålene summerer redaksjonen hva LEXIA vet, om akkurat dette nå.
Tilslutt følger en utfyllende samling av andre medlemmers spørsmål og erfaringer om dette og beslektede tema.

Vi er også interessert i dine erfaringer, og ber deg benytte kommentarfeltet på temasidene og sende ditt bidrag til redaksjonen. Alle innlegg behandles hos redaksjonen for å kunne oppdatere faktaboksen: LEXIA svarer, –  kontinuerlig!

 
%d bloggere liker dette: