fredag, desember 1, 2023

lEXIA

om: HELSETJENESTER / UTENTE

Som innflytter til Portugal har du behov for råd og hjelp til en rekke tjenester. – Ved å klikke på ”tjenesten” du ønsker, vil du “underveis” få linken til våre emne-sider. Hvis emne-siden er tom eller mangelfull, eller om du har erfaringer og informasjon som kan belyse emnet, bruker du kommentarfeltet på denne siden og dine opplysninger vil bli innarbeidet i neste oppgradering fra LEXIA

Helsevesen i Portugal ( www.sns24.gov.pt )

tilbys gjennom tre sameksisterende systemer i “National Health for Service” / Serviço Nacional de Saúde , (SNS) som gir en almen dekning for alle. I tillegg til de alminnelige helsetjenester kommer spesielle del-systemer for ca. 25 % av befolkningen innen spesielle yrker. Deretter kommer frivillige private helseforsikringer for ca. 10 %. – Som en ekstra bonus får også ca. ca. 7 % av befolkningen private helsetjenester gjennom kundeforhold i ulike aksjefond. – Hvilket betyr at selv om alle har rett til almen offentlig dekning, betaler som mange som ca. 40 prosent for private helsetjenester i tillegg.

TOPP 15
om liv og helse

Her er begrepet “bosatt” i skattemessig forstand, helt avgjørende for hvilke helsetjenester du kan få som norsk i Portugal. I praksis har du fire valg. – Velge å være i Portugal som turist i opptil tre måneder / eller søke langtidsopphold som bosatt/residencia i inntil 365 dager i løpet av to år / eller melde utflytting til Portugal, men fortsatt være skattemessig bosatt i Norge / eller melde imigrasjon for å søke å bli notert som skattemessig bosatt i Portugal.

Svaret er: Så snart du har bestemt deg. – Ved utflytting eller imigrasjon må du fylle ut skjemaet Flyttemelding og sende det til skattekontoret / Skd, tidligst 14 dager før du reiser. Legg ved kopi av pass eller annen gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde.

Som EU-borger gjennom EØS-avtalen er du sikret helsetjenester i alle EU land på linje med landets innbyggere selv om du fortsatt skatter til Norge. Helsedelen refunderes deretter fra Norge til bostedslandet i følge Skatteavtalen. Skjemaet som du må fylle ut får du etter henvendelse til HELFO / Norge. 

Helsetjenester i Portugal innfris ved å fylle ut rettighets-skjema: S1 (tidligere kalt E106, E109 og E121) fra HELFO som dokumenterer rett til nødvendige helsetjenester innenfor det offentlige helse-tilbudet i Portugal. – Dokumentet du trenger heter “Dokumento de identificacao do Utente” – som gir deg ditt portugisiske helse-nummer. – For å oppnå dette bør du helst møte på ditt lokale helse-senter. Her må du i det minste medbringe Norsk Pass, skjema S1 fra HELFO, Numero Fiscal og Atesta Freguesia for fast boligadresse.

Både som turist og som utflyttet innen EU / EØS bør du som en ekstra “reiseforsikring” søke om et Europeisk helsetrygdkort på nettstedet: www.helsenorge.no Et slikt kort gir deg rett til nødvendig helsehjelp hos offentlig behandlere i hele EU/EØS-området på lik linje med innbyggerne i landet du oppholder deg i.
For norske utflyttede pensjonister har kortet en gul bakside, som presiserer at du “IKKE har rett på dekning etter norsk regelverk av utgifter til planlagt behandling utført i Norge”.
Med status som Resident med det portugisiske helse-ID / Utente, kan du også søke om å få et blått europeisk helsetrygd-kort fra Portugal.

Vi anbefaler at du prøver den elektroniske helsetjenesten SNS 24 som er en digital telefontjeneste med telefonnummer: (808 24 24 24) fra National Health Service i Portugal.
Den ble opprettet for å hjelpe deg i Portugal om du er i tvil med helsen din, eller har spesielle behov.
SNS 24 tilbyr også et sett med tjenester som lar deg løse problemer uten å måtte gå til helsesenteret eller sykehuset.

22 – Når kan jeg søke om fastlege?

Portugal har en fastlegeordning som er dårlig utbygd. Det betyr at det på de fleste steder er lang ventetid for å få tildelt en egen fastlege. Prosedyren med søknader ect etter tildelt Utente, begynner på ditt lokale Sentro do Saude, men kan ta mange år. Se mere …

Ca. 40 prosent av befolkningen i Portugal er tilknyttet en eller annen form for privat helseforsikring i tillegg til de alminnelige rettigheter i Serviço Nacional de Saúde , (SNS). Etter norske forhold er prisene for et årsabonnement rimelige, og anbefales på det sterkeste.

Det finnes en mulighet med Seniorforsikring. – Privat helseforsikring må imidlertid tegnes i god tid før du blir 70 år. Ingen vil ha en gammel pensjonist som ny kunde. – Alternativet er det amerikanske Cigna Global, som gir deg full dekning “world wide” for ca. 800/1000 euro pr. måned. – Et rimeligere redusert alternativt er en såkalt Saude Senior, som for 2-300 euro gir opptil 8-10 private legekonsultasjoner pr. år, med gunstig egenandel.

Når man blir “bosatt” i et annet land, flytter ikke bare adressen, men hele livet. – Det betyr andre rutiner og andre prosedyrer i viktige livsfaser, både mht barnefødsler, personnummer, statsborgerskap mm / eller dokumentasjon og regler i forbindelse med ekteskap / eller viktige avgjørelser i forbindelse med dødsfall, kremasjon, begravelse hjemsendelse av kisten / urnen til Norge osv.

Et godt spørsmål. – Inntil 2016 var det mulig å tegne frivillig medlemskap i Folketrygden i Norge, hvormed man kunne oppsøke og søke behandlinger i det norske helsevesenet. Fra 2016 ble ordningen avskaffet for alle utflyttede norske innen EU-området, med begrunnelsen av at ingen kunne opprettholde dobbelte helse-rettigheter. I 2020 ble ordningen reversert, med mulighet til å søke frivillig medlemskap, dersom man samtidig oppga sine helse-rettigheter i bostedslandet. – Hva dette innebærer i praksis er ennå ikke avklart.

Tvungent medlemskap i Folketrygden ved “pendler-arbeid” i Norge er en mulighet som oppstår om du opprettholder virksomhet, eller arbeid i Norge, etter meldt utflytting til Portugal. – Forutsetningen er at du fysisk utfører arbeid i et godtatt tidsrom pr. år, samt ikke utfører tilsvarende arbeid i Portugal.

Sykehjem i Portugal er ofte enkle: Private helseheimer finnes imidlertid mange steder, hvor også utlendinger er velkommen. Beboer-priser kan variere fra 1500 – 2000 euro pr. måned. – Tatt i betraktning av at du må betale 85 prosent av din pensjonsinntekt ved innleggelse på norske sykehjem, kan pris og kvalitet konkurrere med norske forhold.

Psykisk helse er lite Portugal har opplegg for mental Helsehjelp, men det er svakt utbygd og sjelden tilgjengelig på engelsk.
Vi anbefaler at du prøver den elektroniske helsetjenesten SNS 24 som er en digital telefontjeneste med telefonnummer: (808 24 24 24) fra National Health Service i Portugal.
Den ble opprettet for å hjelpe deg i Portugal om du er i tvil med helsen din, eller har spesielle behov.
SNS 24 tilbyr også et sett med tjenester som lar deg løse problemer uten å måtte gå til helsesenteret eller sykehuset.

Psykisk helse er lite prioritert. De fleste behandlingsmuligheter er private, og koster mye i forhold til offentlige løsninger. dnkp prøver å utrede mulighetene for norsktalende. – Pandemiperioden 2020-2022 viste oss imidlertid at elektroniske konsultasjoner på Internett med norske “hjelpere” kunne være en god begynnelse.

%d bloggere liker dette: