fredag, desember 2, 2022

Skatteavtalen

Norge / Portugal har inngått en bilateral avtale
for å sikre deg mot dobbeltbeskatning og retten
til sosiale tjenester i Portugal. - Her er mange
spørsmål og mange svar ...

For folk flest er begrep som: Bosatt, Utflyttet, Skattemessig bosatt, Globalskatteplikt, – Skattemessig emigrert og Skattemessig IKKE bosatt / Non Habitual Residents, – nye ord som det gjelder å skjønne forskjellen på om du ikke vil bli frustert.

I det følgende har vi samlet mange spørsmål og enda flere svar på vanskelig begreper og definisjoner og regler som har med beskatning av norske statsborgere i Portugal. – Trykk på FAKTA-boksen for å få informasjon om alt vi vet. Oppdager du feil eller har andre erfaringer.  Ikke nøl med å sende melding til redaksjonskomiteen.

TOPP 15
om skatt & skatteavtalen

Før du begynner prosessen med å søke: « Certificao de Registo de Cidadao da uniao Europeia» bør du skaffe deg en rekke papirer og bekreftelser. Erfaringen er at du nesten alltid mangler enda ett dokument.  

For å skifte status fra vanlig turist til Resident med oppholdstillatelse som  bosatt må du bevise at du har en fast boligadresse / Freguesia  – i Portugal.  For å få boligattesten «Freguesia» må du imidlertid fremvise lys/gass/vann-regninger  osv. som bevis. – For å kunne kjøpe / leie egen bolig må du likeledes være registrert og tildelt NIF / skattenummer.

 

I prinsippet er svaret ja, men i praksis er svaret avhengig av en rekke faktorer i forbindelse med hvor du er «skattemessig bosatt». – Hovedprinsippet er imidlertid at du har rett til barnetrygd etter samme regler som portugisiske statsborgere. – I praksis betyr dette at barnetrygden utbetales etter en behovsprøving, som i de fleste tilfelle vil utelukke alle med tilnærmet» norsk» levestandard.

Ja, ikke bare for ett år, men fullstendige skattemeldinger for de siste fem år. – Om du har bodd i Norge kan disse hentes på: Altinn.no, eller på nettsiden: skatteetaten.no

Ingen fare. Det gjelder jo de fleste med pensjon og uføretrygder og kapitalinntekter fra et land utenfor Portugal. Du må imidlertid kunne attestere nåværende inntekt, enten fra arbeidsgiver / NAV, eller eget firma som selvstendig næringsdrivende, eller som trygdet eller pensjonert med for eksempel privat livsforsikring el.

Det skjer så snart du har meldt utflytting, eller kjøpt eiendom eller har hatt noen form for inntekter i Portugal, for eksempel utleie av egen feriebolig. En slik skattemelding skjer elektronisk.

Svaret er: For noen mye, for de fleste  ingenting. – I det følgende skal vi forsøke å formidle prosessen: Fra Bosatt til Skattemessig bosatt.

Som «Utflyttet» er du fortsatt  skattepliktig til Norge for all inntekt og formue i Norge. Som «Emigrert»kan verken du eller dine nærstående eie eller leie bolig i Norge, eller oppholde seg i Norge mere enn 61 dager pr. år.

Det finnes to veier. – A) Selge alt du eier og kutte alle bånd til Norge og søke Skd om status som «Skattemessig emigrert» – eller: B ) Ta den lange veien ved å søke Skd, etter fire års opphold i Portugal, om status som «Skattemessig IKKE bosatt i Norge.

Få skattespørsmål skaper større forvirring enn dette. Bakgrunnen er det portugisiske skatteprogrammet: «Non-regular tax regime for non-regular residents» . som igjen er avhengig av hjemlandets/Norges forståelse av internasjonal skatterett.

Minstelønnen har øket med 35 euro, fra 635 pr. måned i dag.

En slik vurdering blir veldig individuell. Status som NHR oppnås kun for en liten gruppe uten noen pensjoner / ytelser fra NAV.  – Årsinntekter over 40 000 Euro, kan i Portugal beskattes langt høyere enn i Norge.

Norske skattemyndigheter anser at Skatteavtalen med Portugal, ikke vil begrense norsk beskatningsrett til utbytte fra norske selskap, royaltis eller arbeidsinntekt / honorarer for utført arbeid i Norge.

Skatteplikt som «skattemessig bosatt» til Norge innebærer prinsippielt at du er skattepliktig til Norge for all inntekt og formue i Norge og i utlandet. – Norsk beskatningsrett er imidlertid begrenset til inntekt somikke har kilde i Portugal, som følge av Skatteavtalen.

Skatteplikt som «skattemessig bosatt» til Norge innebærer prinsippielt at du er skattepliktig til Norge for all inntekt og formue i Norge og i utlandet. – Norsk beskatningsrett er imidlertid begrenset til inntekt som ikke har kilde i Portugal, som følge av Skatteavtalen.

Prosessen avhenger av om du vil starte et as, eller et «enkeltmanns–foretak».

Her er reglene strenge, men om du fra meldt utflyttingsdato fra Norge, ikke bruker bolig eller hytte i de etterfølgende fem år, regnet fra dato til dato, og deretter blir ansett som emigrert, kan du som «utlending» eie og bruke fritidsbolig i Norge.

Bruk hele LEXIA -

om infoBANK ...

%d bloggere liker dette: