fredag, desember 2, 2022

ETABLERING / RELOCATION 01-15

Tema 03 : "Freguesia" og eiendom-spørsmål.

BAKGRUNN:

Boligattesten «Attesta Freguesia» blir etterspurt når du ønsker å opprette en bankkonto, som trengs for å kunne betale eiendomsskatt, forsikringer mm
For å få kunne kjøpe eller leie bolig som kan legitimeres med Attesta Freguesia må du først ha skaffet deg NIF / Contribuiente-nummer.
Dersom du ennå ikke har opprettet fast adresse i Portugal, kan du bruke din norske adresse for å få et midlertidig NIF-nummer.
Din norske adresse må i tilfelle¨dokumenteres på tilfredsstillende måte. Det skjer ved å medbringe pass og nødvendige vedlegg for betalte regninger osv. til den adressen du har oppgitt. 
Den samme prosedyren gjentas for å få den portugisiske boligattesten «Fregueesia»
Sansynligvis  må du også vise ditt midlertidige NIF-nummer og eventuelle inntektsbilag fra NAV eller arbeidsgiver.

Spørsmål:

«Hei? – Er det noen av dere som har kjøpt/solgt bolig uten megler? – Vi har tenkt å bytte bolig og har derfor tatt kontakt med diverse  meglere.
Når vi har vi imidlertid lest gjennom papirene og ser at de ikke har ansvar for noe utover salget. For dette tar de  5% av salgssummen i provisjon pluss moms. Advokat kommer i tillegg med ett honorar på  1 % av kjøpesummen. – Noen som sitter på erfaringer og gode råd?

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

I Portugal har alle parter sin egen advokat, og meglere opptrer derfor mere som selgere eller som en mellommann mellom partene. Som faglig bakgrunn kreves ett tre måneders kveldskurs, som gir dem rett til å kreve en provisjon på 5-7 % av salgssummen.  Det virkelig ansvaret ligger hos partenes advokater, som skal bringe alle opplysninger på bordet. I større byråer og selskaper arbeider derfor advokaten i team med salgsrepresentanten, slik at de tilsammen utfører det vi oppfatter som en meglerjobb.

Ett medlem skriver: «I forbindelse med salg av egen bolig bør tilbud om «exclusividade» ungås som pesten. – Det man kan gjøre er å la eiendomsmeglere som forlanger eksklusivitet få vite om boligen du vil selge, og deretter undertegne en kontrakt om eksklusivitet når de presenterer en «bankers» kunde.
Mitt råd er å la dem jobbe for innsatsen, eller å ordne det hele selv ved hjelp av en advokat. – Jeg tror det siste er lurest, etter at min kone og jeg har prøvd å selge huset vårt. Gjengs oppfatning av eiendomsmeglere er ikke god, for å si det forsiktig. – De vi har vært i kontakt med tar i provisjon / 5%+vat rundt 30 000 euro. – Vi kan tilby potensielle kunder mange besøksturer fra Norge for de pengene».

Her er en viktig sjekkliste som bør følges:

1 ) Finn eiendom eller landområde og forhandle om prisen.

2 ) Gjennomføre inspeksjoner og undersøkelser.

3 ) Instruere en advokat til ¨handle på dine vegne.

4 ) La advokaten forhandle kontrakten for salg.

5 ) Betale innskudd og bli enige om en betalingsmetode.

6 ) Abonner gjeldsbrev / kontrakt.

7 ) Krev skattenummer / fiscalnr ) og kontrakt.

8 ) Åpne bankkonto.

9 ) La advokaten få fullmakt for registrering av eiendom.

10) Betale eiendom/formueskatt.

11 ) Med deg på eiendom i matrikkelen for å betale den lokal eiendomsskatt.

Med god hjelp kan hele prosessen gjennomføres på to-tre uker i Portugal.

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status: Hva med eiendomsskatt?

SPØRSMÅL:

Vi har en T2-leilighet i Portimao i et condeminium. Benytter den ca 4 mnd i året. Da vi kjøpte den for 13 år siden hadde vi en advokat. Denne har fortsatt å betale eiendomsavgift for oss, da dette var påkrevd denne gangen, siden vi ikke var residensia.
Vi startet den gangen med å betale 560 euro i året, noe som gradvis har blitt økt til 760 euro i år inkl salær til advokaten.
Vi har aldri fått spesifisert regning som viser hans salær, noe vi nå skal be om. Tror at dette utgjør et høyt beløp.
Nå lurer vi litt på hvordan andre gjør dette, da vi har hørt at en må møte opp å betale sjøl hvis en ikke har noen som tar seg av det.  – Hva er andres erfaringer?

LEXIA svarer:
Det er skatt på eiendom. Alle eiere må fylle ut deklarasjonsskjema hvert år i april. – For å ungå en advokat el som mellommann bør man opprette en portugisisk bankkonto. Se mere under emneknaggen: Bank. – Nødvendige dokumenter er da: Pass, NIF-nummer og Freguesia.
Viktig å være oppmerksom på at den som står som eier den 31.12. er ansvarlig for hele årets eiendomsskatt. Ett medlem forteller «at de ikke visste det da de kjøpte leilighet i desember, og ba om overtagelse snarest mulig. Vi overtok 18 des. og har nå fått krav om eiendomsskatt for hele innkjøpsåret, i tillegg til det følgende året» skriver de.
Samme regel gjelder altså for hele året, men er man oppmerksom på praksis kan man forhandle om en deling i forbindelse med kjøpet.

SALG AV EIENDOM:

Ved kjøp av eiendom i Portugal blir man skattepliktig til Portugal.
Imposto Municipal sobre Imóveis / IMI – heter skatten på eiendom. – Det gjelder imidlertid å sjekke skattetaksten man lignes etter. Den kan bero på både antall m2, soverom og beliggenhet. – Enkelte kilder hevder at over  4 millioner eiendommer antaglig betaler mer IMIskatt enn de trenger.
Hos Financas eller: Portal das Financas, kan en få «Caderneta Predial» der det står hvordan taksten er fastsatt. – Man kan også velge mellom 1 eller 2 eller 3 innbetalinger pr. år, avhengig av årsbeløpet.
Denne skatten får man imidlertid fradrag for i den norske skattemeldingen, når din portugisiske eiendom er oppført som enten primær- eller sekundærbolig.
Ved salg av eiendom i Portugal lignes man ( i likhet med Norge ) ikke av gevinsten om du kjøper en ny eiendom i EU innen 3 år etter salg. – Etter Skatteavtalen gjelder dette også i Norge.

Status:

ARVE- eller overføre bolig?

Jeg eier en leilighet i Carcavelos som jeg vil at min sønn skal arve. Han er eneste arving. Hva er beste måten å få det til på ? Hilsen Steinar. —

Donasjon:

Det er ingen avgift på arv til barn i Portugal. – I følge våre opplysninger trenger du bare gå til en Cartório Notarial eller til Conservatória do Registo Predial, som har Serviço Casa Pronta for å kunne opprettet et dokument som «forskudd på arv» – eller «donacao» / donasjon eller gave til nærmeste arving –
Etter Portugisisk lov er dette fritatt for arveavgift. –  Du må ta med eiendomsbeviset / Caderneta Predial  – som du får utskrift av på “Portal das Finanças”, – eller ved fremmøte på deres lokale Finanças).

TESTAMENTE

Ved å opprette et testamente i Portugal, kan du overføre hele arveprosessen til norsk rett.
Et  medlem forteller om store vansker med å koordinere arv til «mine og dine barn» i forhold til ulike lover i henholdvis Portugal og Norge.
Deres løsning ble å skrive et fullstendig testamente, som ved siden av noen bestemte føringer gav beskjed om at de ønsket hele arveoppgjøret etter norsk lov. – Dermed blir oppgjøret enklere i forhold til skifte og prioriteringer.
Et slikt testamente kan opprettes hos Cartario Notarial, for mellom 390 til 600 EUR – Prosessen er imidlertid omfattende og vi vil anbefale hjelp fra advokat eller tilsvarende. – Før fremmøte til avtalt tid må testamentet være ferdigskrevet og følgende dokumenter fremlagt:

1 ) Gyldig pass.
2 ) Portugisisk ID eller EU-Certificate.
3 ) Skattenummer / NIF
4 ) Bolig-attest / Freguesia
5 ) Vigselattest
6 ) Fødselsattester for eventuelle barn som blir berørt
     i testamentet.
7 ) Escritura, for eventuelle eiendommer.
8 ) Kopi av skattemeldinger.
9 ) ID-papirer for to vitner, som fysisk må være
     tilstede for å undertegne testamentet.

Prosessen er ryddig og portugisisk grundig, og kan for mange også oppleves emosjonelt sterkt, om man ikke er godt forberedt.

  •  Samboerskap

  •  Om et norskt samboerpar har hus og eiendom i Portugal og
    partneren som står oppført som huseier, dør.
     Får da samboeren noe som helst?

     

    LEXIA svarer:

Etter norsk lov: Uten samboer-kontrakt, tinglyst i Norge,
og uten navnet også på kontrakten til huset, er  svaret NEI
Etter Portugisisk lov: For samboerskap i over 3 år, som kan dokumenteres,
har etterlatte samboer i Portugal delvis arverett ( da må barn tas med i betraktning)
  Hvis avdøde sambo hadde barn, kan ikke gjenlevende sambo kastes ut uten videre.
Etterlevende har altså arverett,  i motsetning til i Norge.
  Forenklet sagt: Det er bedre arverett og rettsbeskyttelse for samboere i Portugal enn i Norge.

Status:

Kan vi frykte

husokkupasjon?

Spørsmål:

Om jeg leier ut feriehuset i Portugal. – Kan jeg da risikere at huset blir okkupert, mens vi er i Norge?

LEXIA svarer:

Heldigvis kjenner vi ikke til noen slike tilfelle fra Portugal foreløpig, men det er grunn til å være føre var. – Etter loven står leietakere sterkt i Portugal, og det er nesten umulig å kaste dem ut, selv om de slutter å betale.
Vi fraråder derfor sterkt private leieavtaler for å ungå beskatning. Bruk alltid en advokat ved utleie, som vil opprette enten en tidsbestemt leiekontrakt, undertegnet av en kausjonist som garanterer for husleien, eller en forhåndbetalt kausjon på f.eks. tre til seks  måneder. – N
oen svenske erfaringer fra Spania illustrerer situasjonen hvor lovverket gjør at «husokkupanter» kan slutte å betale og overta ferieboligen til folk. I slike tilfelle kan det bli en lang affære å få dem ut. Kaster man okkupantene ut selv, med litt «fysisk» overtalelse», vil dette kunne føre til at man selv blir anmeldt, –  da dette er straffbart.”

Les også: https://www.svenskamagasinet.nu/nyhet_15684_allmanheten-tar-saken-i-egna-hander-for-att-stoppa-husockupanter

Ved utflytting fra Norge må en velge mellom status som «Skattemessig bosatt» til Norge, eller «Skattemessig emigrert» fra Norge. – Det siste er en avgjørende beslutning som i praksis krever opphør av norsk skatteplikt som bosatt i Portugal etter fire år. – Betingelsene er imidlertid tøffe og innebærer bl.a.
Du må kunne legitimere at du har egen selvstendig bolig i Portugal.
– At verken du eller dine nærstående i løpet av fem sammenhengende år ikke benytter, eller har tilgang til
   bolig i Norge.
– At du ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge.
– At di ikke har ektefelle og/eller barn i Norge.
– At du ikke har noe annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.
I praksis betyr dette at du i løpet av de første fem årene verken kan eie eller leie eller disponere noen form for eiendom i Norge. Dersom dette oppfylles kan du etter det femte året søke portugisisk status / statsborgerskap som «regular residents» med alminnelig skatteplikt til Portugal. – Med en slik status kan du søke om 15 prosent norsk kildeskatt på dine norske pensjoner . – Slike pensjoner er: Offentlige tjenestepensjoner / Private tjenetspensjoner og Andre private pensjoner. – Det henvis ellers til fyldige beskrivelser på www.skatteetaten.no

 

Det engelske uttrykket: «My home is my Castle» passer godt for store deler av Portugal. - Her gjerdes privatboliger og husblokker inne bak høye murer og solide hekker, med en nesten ugjenomtrengelig inngangsport uten navneskilt. - Hver bolig eller boligkompleks blir nesten som en middelalderby med bymurer og vollgraver. Heldigvis er gjestfriheten stor om man blir invitert inn. - På den annen side er det nesten umulig å avslutte et leieforhold hvor man selv er utleier. - Brukerens retten til å "beholde" hjemmet sitt står sterkt i Portugal.
Teologen / Jan Petrus
Jan Petrus Hagberg
Redaktør / Clube Noruegues em Portugal
%d bloggere liker dette: