mandag, desember 5, 2022

ETABLERING / RELOCATION 01-15

Tema 10 : Skal vi velge privat eller offentlig skole ?

BAKGRUNN:
Hvor finner vi de beste skolene ?

Portugisiske skoler og Universitet er generelt gode.
Ressursene i den offentlige skolen er imidlertid begrenset, så de fleste utenlandske familier velger privatskoler til sine barn.
Kostnadene varierer, men man må regne med betydelige utgifter. –
I tillegg kommer privatundervisning for å oppnå nok poeng i de nasjonale tester, som igjen er inngangsnøkkelen til videregående studier og Universitet

SPØRSMÅL:
Vi er en norsk-brasiliansk familie som skal flytte fra Norge
til Portugal etter sommerferien. –
Er det noen som har forslag eller erfaringer om skolevalg?

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Skolevalg kan lett bli en brutal opplevelse.  Mange kan fortelle om en sårbar konfrontasjon mellom egen økonomi, norske verdier og forventninger og portugisisk klassekamp med skolen som arena. – Så sent som i 2001 ble hele 7,5 % av den voksne befolkningen i Portugal anslått som analfabeter.

Siden nellikrevolusjonen i 1974 har det imidlertid vært en sterk utbygging av utdanning. En omfattende lov ble vedtatt i 1986 og revidert i 1997. En rekke reformer av utdanningssystemet ble gjennomført i 1990-årene.
I prinsippet er det således en 9-årig obligatorisk og gratis skolegang i Portugal, med en tredelt grunnskole på  (4 + 2 + 3 år). Deretter følger en  3-årig og videregående skole, hvor elevene kan velge mellom allmenne, teoretiske fag og mer praktiske fag.
Ca. 84 % av de unge fortsetter skolen etter grunnskolen. – Ca. 50 % av de unge begynner i høyere utdanning.

Kampen om høyere utdanning begynner imidlertid med skolevalget. – I praksis er det veldig få fra de offentlige skolene som klarer opptakskravene til Universitet og videregående utdanning. Av de 65 beste skolene i Portugal i forhold til resultater i 2020, var kun 7 offfentlige. De øvrige var kjente og kostbare private skoler.

Portugisere flest legger stor vekt på utdannelse. Dermed er de også villige til å investere mye av sin inntekt på barnas utdanning og muligheter. – Det samme valget står norske familier overfor. En privat skoleplass koster lett mellom 3-400 EUR i måneden, pluss ekstra utgifter til støtteundervisning, spesialpedagog, psykolog ol. når dette blir aktuelt. – Erfaringen er at de fleste skandinavere sender sine barn til private skoler, eller organiserer egne undervisningstilbud fra hjemmeskole til internasjonale privatskoler som Den svenske skolen, Den amerikanske skolen osv.

VIKTIG Å VITE:

For mange portugisere er det forbundet med stor prestisje å sende sine barn til en velrenomert privatskole, eller en internasjonal skole, med høye faglige resultater. En slik investering gjør det lettere å fortsette på universiteter i Portugal eller i utlandet, foruten å kunne bygge sosiale nettverk for senere jobb og karrieremuligheter i det portugisiske samfunnet. De private skolene slo også en real knock out på de offentlige skolene på en publisert rangering av alle landets skoler, basert på resultatene fra nasjonale prøver i 2020.

Helt på topp lå to private skoler, Colegio Nossa Senhora do Rosario i Porto og Academia de Musica de Shr. Cecilia i Lisboa. Så fulgte 14 andre private skoler. Først på 17.plass dukket den første offentlige skolen opp. – Det var en barneskole på Madeira. Deretter fulgte 10 nye private skoler, før en musikkskole i Braga konkurrerte seg inn blant de private.
Resultatene avdekket dermed det eksisterende klasseskillet og den pågående klassekampen i skoleverket. De private skolene har i tillegg hatt bedre økonomi og tilbudt lærere høyere lønn. – Det beror bl.a. på at mange foreldre som investerer i å sende barna til private skoler, i tillegg til skolepenger også  betaler ekstra for privatundervisning og spesialundervisning.

Det store flertallet av familier i Portugal har imidlertid verken inntekt eller økonomi  til å velge noe annet enn offentlige skoler for sine håpefulle.
Utgangspunktet for resten av livet blir dermed høyst ulikt og konserverende og bestemmende for de unges plassering på den sosiale og økonomiske rangstigen.
En annen del av undersøkelsen viste i tillegg at blant landet 551 høgskoler og universiteter, var det kun 75 institusjoner hvor mere enn 50 prosent av studentene maktet å gjennomføre studiene på regulær tid. – I hvilken grad dette beror på ekstraordinære høye krav, eller undervisningsmetodikken, sies det imidlertid ikke noe om.

Barneskolen bestemmer fremtiden... Her fra vår lokale offentlige barneskole..

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

I Portugal finnes det ingen norsk skole, men «Svenska Skolan» i Lisboa-området er også åpen for nordmenn og har mulighet for integrert norskundervisning. Nettskoler som: Norskskolen eller: Globalskolen, kan i tillegg gi kompletterende undervisning til norske barn i portugisiske eller internasjonale skoler i for eksempel norsk, samfunnsfag og KRLEU. – Undervisningen, som bygger på Kunnskapsløftet og norsk læreplan for grunnskolen, skjer over Internett. – Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge. Søknadsfrist for vårsemesteret er 30. januar og for høstsemesteret 30. august. – Se også link – http://www.Noruega em Portugal.no

Status: De viktige skolevalgene ..

Den katolske skolegiganten "Salesianos" i Estoril, er ett av førstevalgene for de mest ambisiøse"
"Den svenske skolan" utenfor Lisboa er populær, men krever stor foreldreinnsats.

Velg riktig - Her er noen adressetips for oss utlendinger.

Svenska Skolan (den svenske skole tilbyder også undervisning på norsk)
Rua de Quelimane 174, Carcavelos
2775-620 Parade
http://www.svenskaskolanlissabon.com/
Telefon: +351 21 457 06 46
Email: externatosueco@mail.telepac.pt

St. Julian’s School (den engelske skole som har elever fra 44 forskellige land)
Quinta Nova
2776-601 Carcavelos
http://www.stjulians.com/
Telefon: +351 21 458 53 00
Email: mail@stjulians.com

Carlucci American International School of Lisbon (CAISL)
Rua António Reis 95, Linhó
2710-301 Sintra
http://www.caislisbon.org/
Telefon: +351 21 923 98 00.
Email: info@caislisbon.org

Escola Alema de Lisboa (den tyske skole)
Deutsche Schule Lissabon
Rua Prof. Francisco Lucas Pires
P 1600-891 Lisboa
Telefon: +351 21 751 02 60
Email: schulleitung@dslissabon.com eller 
schulsekretariat@dslissabon.com

Vale Verde International School, Algarve
(undervisning efter engelsk curriculum i Lagos, Algarve)
Der er både primary & secondary school
Postadresse:
Apartado 125
8601-927 Luz – Lagos
Skolens fysiske adresse er:
Estrada de Burgau
Sr a, da Luz
Burgau
http://www.vvis.org/
Telefon: +351 282 697 205
Email: admissions@vvis.org

Lærerne i den offentlige skolen er sterkt underbetalt og streiker ofte.

Status: Strategi og oppfølging.

Sagt om portugisiske skoler:

«De beste private skolene er veldig fokusert på nasjonale prøver. Særlig i matematikk, naturfagene og portugisisk. De har lengre skoledag og mer hjemmelekser. Det kan gå utover trivselen. Skolene tiltrekker seg også de beste lærerne, mens det er store forskjeller på de offentlige skolene. Våre unger går på en stor offentlig skole som har fått store investeringer de siste årene. Den har blitt mer populær og har klatret på rankingen. Ungene våre trives bedre på den enn på den private skolen de gikk på tidligere.»

«Den eneste virkelige store fordelen med å gå på private skoler, er at ungene blir kamerater med andre unger fra ressurssterke familier. Slik kan de senere hjelpe hverandre opp i karrierestigen. Det betyr ikke at privatskoler gir bedre undervisning, men at de gir muligheten til å komme inn i sterkere nettverk.»

«Riktig påpekt. Skolen representerer en av de sterkeste faktorene for varige klasseskiller. Bare ekstra privatundervisning for å oppnå 15-20 poeng i videregående, kan koste like så mye som de månedlige skolepengene. – Morgendagens «elite» i Portugal er finansiert av foreldre som satser veldig mye for å lose barna frem til gode universitet og gode jobber og god økonomi og stor makt. Med norske øyne er det utrolig konservativt. – Det værste er at det er barna som taper om foreldrene ikke kan bidra «

Skole- Barne- og Ungdomstid utgjør den viktigste perioden i et menneskets liv. Som foreldre og oppdragere er vårt ansvar stort. I Norge er enhetsskolen lik for alle. I Portugal styres valgene av den enkeltes familie og deres livssyn og økonomi og politiske ståsted. Det gjør mangfoldet større, og avgjørelsene vanskeligere. Vårt råd er: Snakk med andre foreldre. Lytt til andres erfaringer. Besøk de aktuelle tilbudene og velg mest mulig etter hjerte. Deres valg blir barnas fremtid.
%d bloggere liker dette: