mandag, desember 5, 2022

EMNEKNAGGER / Helsetjenester: 16 - 30

Tema 24 : Vil noen forsikre en pensjonist?

BAKGRUNN:

Det finnes en mulighet med Seniorforsikring. – Privat helseforsikring må imidlertid tegnes i god tid før du blir 70 år. Ingen vil ha en gammel pensjonist som ny kunde. – Alternativet er det amerikanske Cigna Global, som gir deg full dekning “world wide” for ca. 800/1000 euro pr. måned. – Et rimeligere redusert alternativt er en såkalt Saude Senior, som for 2-300 euro gir opptil 15 private legekonsultasjoner pr. år, med gunstig egenandel.

Hei Dere som bor i Portugal i lengre perioder!
Hvilke forsikringer har dere? – Fra Norge eller Portugal..?
Vi har hatt Reiseforsikring fra IF som vi forlenget til 5 mnd. Men siden vi nå har valt å bo her mesteparten av året, avsluttet vi den norske forsikringen, for å se på helseforsikringer her… Beste hilsen pensjonistpar på 65 +

 

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Du  stiller gode spørsmål:
For det er et paradigmeskifte å bli Senior +
I det minste kan det oppleves slik. Av de hyggelige tingene er honørpris på tog og trikk og museer, og i enkelte land i sør-Europa egne kasser med kø-stoler på Supermarkedet.
Forståelig, men likevel nedslående er det likevel å miste førerkortet om en ikke fornyer det annethvert år.
Være er det å bli nektet leiebil, etter fylte 65, eller å måtte betale en ekstra forsikring på grunn av moden alder.
Sjokkerende var det også forleden dag da jeg fikk mail fra Bank Norwegian, med beskjed om at min årlige leiebilforsikring for egenandelen ved billeie, var kansellert siden jeg hadde passert 75 år.
Enda verre ble det da jeg sjekket Reiseforsikringene ved bruk av Kredittkort og oppdaget at de fleste av dem opphørte etter fylte 70 år. – Så mitt råd er: Sjekk din egen reiseforsikring, og se om den gjelder for deg som Senior +
Private Helseforsikringer — som de fleste utlendinger kjøper i et land som Portugal, er et annet vanskelig terreng å orientere seg i.
Kort fortalt gjelder det å tegne en tilpasset helseforsikring, så tidlig som mulig om du oppholder deg mye i Portugal. – I samme øyeblikk som du fyller 70 år, endres din gamle avtale både med hensyn til tjenester og pris.
Skulle du forsøke å kjøpe en helseforsikring etter 70 er det med noen få unntak, nesten umulig. – Her gjelder det derfor å være føre var, ved å opprette et kundeforhold til et seriøst forsikringsselskap, mens du enda er i sekstiårene. Da vil du kunne fortsette dine forsikringer – i tilpasset form, også etter fylte 65/70 år. – Med andre ord: Ingen honørbilletter hos forsikringsselskapene.

.. og se emneknaggene hvor vi tar for oss noen av temaene.

VIKTIG KONKLUSJON:

For de fleste 70-åringer synes det umulig å tegne en Privat Helseforsikring. Fortvil imidlertid ikke. Med tildelt helsenummer / Utente kjenner vi mange som er svært fornøyd med behandlingen de har fått på offentlige sykehus. Det faglige nivået er høyt, servicen er god og behandlingen er trygg. Men belag deg på venting. Er din situasjon ikke akutt, blir det ofte lange timer på en stol i venterom eller korridorer.

Det finnes imidlertid noen alternativer for aktive Seniorer som ønsker god sikkerhet, både i Portugal og i resten av verden. – Det enkleste og kanskje billigste (?) tilbudet for seniorer 70 + fikk vi fra det portugisiske forsikringsselskapet: Lusitania Seguros, som med sitt program for: «Seguro de Saude Senior» tilbød hjelp når det gjelder, med opptil 8 konsultasjoner pr. år, og inntil 60 sykehusdager til en dekningspris av 75 euro pr. dag + assistanse og hjemmesykepleie etter visse regler. det hele til en sum av 272 euro pr. år.

Langt dyrere og omfattende «world wide» var tilbudene fra den britiske forsikringsgiganten BUBA og det amerikanske forsikrings-konsernet SIGNA. – Ingen av dem praktiserer aldersbegrensninger, eller andre unntak. Til gjengjeld var prisen høy og tjenestene nesten ubegrenset, utenom USA. – For å teste ett av dem, bad Lexia om et tilbud fra SIGNA, og fikk følgende forslag til 724 $ pr. måned.:

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status: "SJEKK ut Helseforsikringene!"

LEST på fb / Nordmenn i Algarve: «Tidligere i høst hadde jeg behov for fysioterapeutisk behandling på grunn av ryggsmerter. Senteret hadde avtale med mitt forsikringsselskap, og jeg ga dem mitt kort. De sjekket, og fant ut at noe var feil. Jeg kontaktet selskapet, og ble etter ei uke invitert til deres kontor. Noe var gått galt. Avtalen var inngått, jeg hadde signert kontrakten, men forsikringen var ved en feil ikke trådt i kraft. Ansvaret lå hos selskapet. I halvannet år hadde jeg altså ikke vært forsikret, de hadde heller ikke trukket penger fra min konto. De tilbød meg å fortsette avtalen, mot at jeg betalte den premien som manglet, og det var godt over 4000 euro. Jeg nektet, feilen var jo deres, og jeg ville ikke betale for en service jeg aldri hadde mottatt.

De sto på sitt, og jeg fikk ikke fornyet min helseforsikring. Jeg gikk til et annet selskap, og ble møtt med lutter velvilje. En sykepleier foretok et intervju med meg, og etter et par dager kom tilbakemeldingen om at jeg kunne få bli deres kunde. Kostnaden er under 2000 euro i året, og avtalen er like omfattende som den første jeg hadde. Så det gjelder å sjekke litt rundt. Er du over 70 år, er det svært vanskelig å tegne en privat helseforsikring, selskapene mener det er for stor risiko for dem.»

Les reglene for utflytting ..

Ved utflytting fra Norge må en velge mellom status som «Skattemessig bosatt» til Norge, eller «Skattemessig emigrert» fra Norge. – Det siste er en avgjørende beslutning som i praksis krever opphør av norsk skatteplikt som bosatt i Portugal etter fire år. – Betingelsene er imidlertid tøffe og innebærer bl.a.

  • Du må kunne legitimere at du har egen selvstendig bolig i Portugal.
    At verken du eller dine nærstående i løpet av fem sammenhengende år ikke benytter, eller har tilgang til bolig i Norge.
    At du ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge.
    Ikke har ektefelle og/eller barn i Norge.
    Ikke har noe annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.

I praksis betyr dette at du i løpet av de første fem årene verken kan eie eller leie eller disponere noen form for eiendom i Norge. Dersom dette oppfylles kan du etter det femte året søke portugisisk status / statsborgerskap som «regular residents» med alminnelig skatteplikt til Portugal. – Med en slik status kan du søke om 15 prosent norsk kildeskatt
på dine norske pensjoner . – Slike pensjoner er: Offentlige tjenestepensjoner / Private tjenetspensjoner og Andre private pensjoner. – Det henvis ellers til fyldige beskrivelser på www.skatteetaten.no

Portugal: The Best Experience Ever

Det er viktig å være forsikret. Når Staten blir svak må du selv ta større ansvar. Portugiserne er selvstendige. De vet at Staten er langt borte når ulykkene skjer. Derfor sikrer mange seg gjennom private forsikringsordninger. Til gjengjeld betaler de fleste mindre skatt enn oss i Norge. Det du vinner på skatten må du betale for privat. – Da gjelder det å ha sikret seg, så langt du har mulighet, både på grunn av alder og lommebok. Hjelp når det gjelder, er det verdt å betale for!
%d bloggere liker dette: