torsdag, oktober 6, 2022

ETABLERING / RELOCATION 01 - 15

Tema 06: Hvordan er husholdningsvannet i Portugal ?

BAKGRUNN:

Vann kommer langveisfra og må kjøpes seperat i Portugal. Regning kommer hver måned og avtale må inngås ved å møte opp på det lokale vannverks-kontoret.
De fleste steder kan vannet brukes som drikkevann etter å ha renset det i gjennom et filter. Prosessen skjer i en egen plastmugge og kan sammenliknes med å lage traktekaffe.
For en vanlig familie på 2-4 personer vil forbruket koste omkring 20-40 euro pr. måned.

Spørsmål:

Hjemme i Norge er vi velsignet med velsmakende vann med god lukt og klar konsistens, men hvorfor er springvannet i Portugal ikke av samme kvalitet?
Er det nødvendig å kjøpe vann i Portugal?

 

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Kranvannet i Portugal smaker og lukter noe annerledes enn springvannet i Norge på grunn av et annet mineralinnhold, men vannet er helt trygt å drikke dersom du befinner deg i de store byene. Følgelig er også vannet godt egnet til matlaging, tannpuss og kroppsvask. – Som drikkevann bør det alltid filtreres først. – Noen steder skjer dette ved å montere et filter på et lite ekstra drikkevannuttak. Undersøk med din lokale rørlegger om det er forsvarlig.
Vis imidlertid varsomhet om du ferdes i de små landsbyene i innlandet. I disse mindre landsbyene anbefales det at du drikker vann fra flaske.
Vannet i Portugal leveres av SMAS, en forkortelse for Serviços Municipalizados de Àgua e Saneamentos.
Vann fra flaske ligger på rundt en halv EUR for en 1,5 liters flaske på butikken. Regn med å betale ca det dobbelte for en flaske vann på restaurant. – Merkene Caramulo, Luso og Sete Fontes er de mest vanlige merkene innen portugisisk flaskevann.

KONKLUSJON:

Tilgangen til rent og trygt drikkevann i Portugal er på omlag 90 prosent, regnet i forhold til FN`s indikator for bærekraftmål. – Indikatoren pr. 2021 måler andel av befolkningen som har tilgang til vann fra en trygg kilde. Her regner man at kildene er tilgjengelig der man bor, og når man trenger dem og uten forurensning. «Trygge kilder» inkluderer vann i rør, brønner, offentlige kraner eller rør, borevann eller beskyttede naturlige kilder eller regnvann i følge definisjon av rent vann fra trygg kilde

I følge Wikipedia er det hele «27% av befolkningen som mottar vann direkte fra selskaper som er etablert under privatrett, inkludert 1,7 millioner fra multikommunale selskaper som eies av Águas de Portugal og 0,9 millioner fra andre kommunale selskaper som er etablert som private selskaper.
Mange kommuner kontrollerer ikke kildene til vannforsyningen de kjøper på slike anbud.
Private selskaper som er opprettet under privatrett, særlig multikommunale selskaper som er eid av Águas de Portugal, selger dermed vann til kommuner, som indirekte blir levert som kvantumssalg uten kildeorientering til hele 53% av befolkningen.»

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Portugal er et grønt land. Det betyr at vannkildene er mangfoldige. Fra nattens duggdråper ved kysten til Estrelas snesmelting og det livgivende «vinterregnet» i vårmånedene. – Fra gammelt av har vannkildene blitt ivaretatt og transportert over lange avstander. – Noen av Portugals mange akvedukter ble bygd av romerne på 8-900 tallet, slik som den ved Beja og Conimbriga. Men de fleste er blitt bygd etter det 15. århundre. Vila do Conde-akvedukten, som ble bygd i 1350, er en svært bemerkelsesverdig konstruksjon med sine i alt 999 elegant utformede buer. Et annet imponerende syn er Elvas-akvedukten, som består av ikke mindre enn fire buerekker oppå hverandre og spenner over en dyp kløft

Byen Lisboa er også begunstiget med landets mest berømte akvedukt, «Águas Livres Aqueduct». – Vannet ble nå ført gjennom åser i underjordiske tunneler, og over mange kløfter og daler. Akveduktsystemet ble også kontinuerlig utvidet slik at det fikk vann fra et nett av tilførselsløp som omfatter i alt 127 buer fordelt på 58 kilometer. De 35 høye buene som utgjør spennet over Alcântaradalen i Lisboa, er virkelig et majestetisk skue. Det midterste og største spennet er en bue som er 33 meter bred og 69 meter høy — like høy som en 22-etasjes bygning! Om kvelden kan vi se den gamle akvedukten ligge badet i lys, der den strekker seg tvers gjennom utkanten av byen med moderne motorveier under sine buer.Den var i bruk opptil 1970-årene, og er fortsatt et arkitektonisk fyrtårn for både fortid og nåtid.

Status: Den gamle agua-kulturen i Portugal

Status:

MADEIRA med sitt lavadavann

Levadaer er en type vanningsanlegg for både drikkevann og gråvann  som er særegent for Madeira. Øya har mer enn 2170 km med kanaler som fører vann fra det fuktige vest og nordvest til de tørrere (men solrikere) jordbruksområdene i sør og sørøst. Langs mange av kanalene er det gangveger, og disse er blitt svært populære for turgåere. Ordet betyr «det som bæres».

De første kanalene var nokså bratte, men etter hvert utvikla en teknikker for å frakte vannet over lange strekninger. Levadaene blei bygd med minst mulig helling, og de fulgte terrenget perfekt der de gikk inn i og ut av øyas tallrike daler. Undervegs var det porter, der vannet periodevis kunne slippes ut til gårdene lenger ned. De første levadaene blei naturlig nok bygd manuelt. 

Levada-stiene er nå populære gangruter, der de snor seg inn og ut av skogkledte daler, gjennom landsbyer, mellom banan- og vindrue-terrasser, med flott utsikt og et rikt planteliv. Mange av levadaene har så svak helling at en kan gå i timevis og knapt merke stigning.

"Globalskatteplikt & NHR"

Status etter den spesielle og omdiskuterte portugisiske ordningen med skatteamnesti eller skattefrihet i dine første 10 år som bosatt i Portugal, kalles NHR / Non-Habitual-Residents, og må for nordmenn tolkes og forstås i lys av et annet begrep som heter: Globalskatteplikt.

Begrepet handler i korthet om en solidarisk skatteforståelse med likhet for loven ettter OECD mønster og standard. – I følge Norges forståelse av denne avtalen har Norge og Portugal som signaturstater forpliktet seg etter OECD standard, – om ikke å praktisere en annen skatteordning for bosatte/regular residents, enn for utlendinger med skattefri særstatus som: NHR / Non-Habitual-Residents for inntekter med kilde, i et annet land enn Portugal.

Inntil dette skjer underkjenner Norge den særegne portugisiske forståelsen av Globalskatteplikt som medfører ett skatteregime for utlendinger med inntekter utenfor Portugal, – pg et annet for «regular residents» med inntekter i Portugal.

Med likhet for loven som hovedprinsipp blir resultatet dermed at norske pensjonister med innvilget NHR-særstatus aldri kan godkjennes med Globalskatteplikt til Portugal. – Alternativene blir da å beholde sin status, – som Skattemessig bosatt i Norge, eller å emigrere for å bli skattemessig bosatt i Portugal, på lik linje med landets øvrige «regular residents

Vann er livsviktig for et samfunn. - Vann og vannsystemer speiler derfor både historie og kultur på en unik måte. Portugal med sin beliggenhet, klima og lange historie forteller om vannets betydning for både utvikling og makt. For vannet kom ikke gratis. Det måtte samles, reguleres og transporteres til små og store bysamfunn. Her står aguaduktene som historiske fyrtårn, om vannets betydning for landet vi bor i. - Noe å tenke på neste gang vi stopper for å fotografere et motiv med unik ingeniørkunst.
Teologen / Jan Petrus
Jan Petrus Hagberg
Redaktør / Clube Noruegues em Portugal
%d bloggere liker dette: