fredag, desember 1, 2023

EMNEKNAGGER / Skatteavtalen: 31 - 45

Tema 36 : Portugisiske inntekter

BAKGRUNN:

36 — Når må jeg levere skattemelding
og når må jeg betale skatt til Portugal?

SVAR:

Det skjer så snart du har meldt utflytting, eller kjøpt eiendom eller har hatt noen form for inntekter i Portugal, for eksempel utleie av egen feriebolig. En slik skattemelding skjer elektronisk.

Hei dnkp-veteraner.

Jeg meldte utflytting til Portugal siste året, og fikk nif-nummer og oppholdstillatelse. Jeg lever av pensjon fra Norge, men har også en liten “ekstra”-jobb her i Portugal. – Må jeg nå levere skattemelding til både Norge og Portugal?

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Kjære innflytter,

Velkommen til et godt liv i Portugal. Du later til å ha funnet deg godt til rette. – Med hensyn til skattemeldinger må du i din situasjon sende skattemelding til Norge og Portugal. I Norge må du bare godkjenne og signere den tilsendte skattemeldingen fra Skd.
Etter fire år med skatt til Norge for dine norske pensjoner, kan du søke om kildeskatt som medfører 15 % bruttoskatt på alle offentlige pensjoner fra kilder utenfor Portugal. – For gjenværende skattbar inntekt og eventuelle inntekter i Portugal blir man beskattet som portugiser, uavhengig av om du eventuelt har fått innvilget NHR-status for utenlandske inntekter. En ordning som Norge i sin tur ikke godkjenner og som heller ikke gjelder dine eventuelle inntekter i Portugal.

KONKLUSJON:

Våren er tiden for SKATTEMELDING. – Er du recidensia i Portugal kommer tiden for årets skattemelding i mai/juni. Dette gjelder også om du – i likhet med de fleste av oss, skattemessig tihørerl Norge. – For å åpne den elektroniske selvmeldingen må du ha mottatt “Unidade de Identificacao …” derfra er det bare å fylle ut. –

Du må altså levere skattemelding til begge land. I Portugal skal du beskattes for eiendom/utleie av eiendom og dine eventuelle ekstrainntekter. Er de relativt beskjedne blir du omfattet vav minstefradraget, og slipper skatt på arbeidsinntekt.

Vi etterlyser imidlertid flere erfaringer og ønsker din tilbakemelding.

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status: Oppført som "utflyttet".:

Status som utflyttet / utvandret fra Norge, registreres hos Folkeregisteret / Skd minst 14 dager før du skifter bopel, ved å benytte skjema RF-1402 (www.skatteetaten.no)
Ved meldt utflytting – for opphold utover seks måneder pr. år, beholder du norsk pass og ditt norske statsborgerskap og norsk stemmerett ved både Storting- og Kommunevalg. – Det siste skjer i den kommunen du sist hadde fast adresse.
For å bli registrert som utflyttet må du ha registrert et bosted i innflyttingslandet / Portugal.
Pensjonister med godkjent status som utflyttet bytter samtidig medlemskapet i folketrygden i Norge med rett til helsetjenester ( Utente ) i Portugal. – De utgiftene dette medfører refunderes av Skd gjennom Skatteavtalen Norge/Portugal. – Skjema som utløser dine nye helserettigheter heter ( E1 ) og kan hentes på: www.helfo.no  

Om du er pensjonist er det viktig å sjekke at dine norske pensjoner/uføreytelser fra NAV følger deg til et nytt bostedland. – Du må derfor søke om: «Fortsatt rett til alderspensjon fra folketrygden» I de fleste tilfelle vil dette ikke medføre noen endringer, men det er verdt å merke seg at dine pensjonsrettigheter ikke er din personlige pensjon, men bare noe du har rett til å få!
Tilslutt blir det viktig å oppgi om du krever deg «bosatt etter Skatteavtalen», eller om du krever «Opphør av skatteplikt som bosatt / emigrert». – Men mere om dette under: Status : Emigrert.

Status: Skattemessig "BOSATT" i Norge

Bosatt-begrepet forsøker å balansere spagaten som oppstår når du på en og samme tid bor i to eller flere land. – Det hele kan sammenliknes med at du beholder norsk pass og statsborgerskap, også når du flytter til et annet land. Det samme gjelder i forhold til skatt der du beholder status som: skattemessig bosatt i Norge – etter skattelovens regler, – i henhold til Skatteavtalens artikkel 4 punkt 1 – også når du primært bor i et annet land enn Norge.

Spagaten oppstår når du søker status som «regular residens» for å kunne oppholde deg i Portugal mesteparten av året. – I en slik situasjon vil du etter portugisisk skatterett, – naturlig nok også være skattepliktig som bosatt i Portugal. Dermed risikerer du dobbeltbeskatning om ikke Skatteavtalen kan avgjøre hvilket land, Norge eller Portugal, du som person skal ansees som bosatt etter Skatteavtalen. En slik avgjørelse tas etter artikkel 4 punkt 2. – og aktualiseres om du søker skatteamnesti eller NHR-status.

Status:

"Globalskatteplikt & NHR"

Status etter den spesielle og omdiskuterte portugisiske ordningen med skatteamnesti eller skattefrihet i dine første 10 år som bosatt i Portugal, kalles NHR / Non-Habitual-Residents, og må for nordmenn tolkes og forstås i lys av et annet begrep som heter: Globalskatteplikt.

Begrepet handler i korthet om en solidarisk skatteforståelse med likhet for loven ettter OECD mønster og standard. – I følge Norges forståelse av denne avtalen har Norge og Portugal som signaturstater forpliktet seg etter OECD standard, – om ikke å praktisere en annen skatteordning for bosatte/regular residents, enn for utlendinger med skattefri særstatus som: NHR / Non-Habitual-Residents for inntekter med kilde, i et annet land enn Portugal.

Inntil dette skjer underkjenner Norge den særegne portugisiske forståelsen av Globalskatteplikt som medfører ett skatteregime for utlendinger med inntekter utenfor Portugal, – pg et annet for «regular residents» med inntekter i Portugal. –

Med likhet for loven som hovedprinsipp blir resultatet dermed at norske pensjonister med innvilget NHR-særstatus aldri kan godkjennes med Globalskatteplikt til Portugal. – Alternativene blir da å beholde sin status, – som Skattemessig bosatt i Norge, eller å emigrere for å bli skattemessig bosatt i Portugal, på lik linje med landets øvrige «regular residents

Status: "Skattemessig Emigrert"

Ved utflytting fra Norge må en velge mellom status som «Skattemessig bosatt» til Norge, eller «Skattemessig emigrert» fra Norge. – Det siste er en avgjørende beslutning som i praksis krever opphør av norsk skatteplikt som bosatt i Portugal etter fire år. – Betingelsene er imidlertid tøffe og innebærer bl.a.

  • Du må kunne legitimere at du har egen selvstendig bolig i Portugal.
    At verken du eller dine nærstående i løpet av fem sammenhengende år ikke benytter, eller har tilgang til bolig i Norge.
    At du ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge.
    Ikke har ektefelle og/eller barn i Norge.
    Ikke har noe annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.

I praksis betyr dette at du i løpet av de første fem årene verken kan eie eller leie eller disponere noen form for eiendom i Norge. Dersom dette oppfylles kan du etter det femte året søke portugisisk status / statsborgerskap som «regular residents» med alminnelig skatteplikt til Portugal. – Med en slik status kan du søke om 15 prosent norsk kildeskatt
på dine norske pensjoner . – Slike pensjoner er: Offentlige tjenestepensjoner / Private tjenetspensjoner og Andre private pensjoner. – Det henvis ellers til fyldige beskrivelser på www.skatteetaten.no

Portugal: The Best Experience Ever

Skattemeldinger er en brysom pliktøvelse som de fleste av oss må igjennom på vårparten hvert år. Bor du i flere land, eller har inntekter fra ett land og bor eller har «sentrum for dine livsinteresser» i et annet land, må du levere skattemeldinger alle steder. – Liker du det så dårlig at du forsøker å leve «under radaren» for offentlig innsyn, lever du både illegalt og farlig. Med dagens elektroniske sporing systemer kan du like godt kapitulere og følge «boka» fremfor å være «smart». Det lønner seg sjelden.
%d bloggere liker dette: