fredag, desember 2, 2022

LEXIA

om:ETABLERING / RELOCATION

Hvor skal vi bo? – Hvordan melde utflytting fra Norge? – Hva trengs for å få  lengre oppholdstillatelse?

-TOPP 15 - om etablering

Hva er best i Portugal i forhold til klima, levekostnader og servicetilbud ?

Som innflytter til Portugal har du behov for råd og hjelp til en rekke tjenester. – Ved å klikke på ”tjenesten” du ønsker, vil du “underveis” få linker til medlemmenes erfaringer. Hvis emne-siden er tom eller mangelfull, eller om du har informasjon som kan belyse emnet, bruker du kommentarfeltet på denne siden og dine opplysninger vil bli innarbeidet i neste oppgradering fra LEXIA – Se:

De viktige nummerne i Portugal. – Numero Fiscal / NIF – fra Registro Central de Contribuente og SEF ( Servico de Estrangeiros e Fronteiras)

Tenker du å flytte til Portugal, eller «pendle» til Portugal regelmessig? –  Da trenger du Numero Fiscal / NIF – for å kunne opprette bankkonto, kjøpe / leie bolig osv. – NIF-nummeret kan du få, mens du ennå har norsk adresse. – Ved langtidsopphold ( over 181 dager pr. år ) må du melde innflytting til Portugal ved å registrere deg hos SEF på ditt lokale kontor. – Viktig å ta med utflytter-attest fra Norge.  – Se:

Boligattesten «Attesta Freguesia» blir etterspurt når du ønsker å opprette en bankkonto.
For å få Attesta Freguesia må du medbringe pass og nødvendige vedlegg for betalte regninger osv. til den adressen du oppgir.
Du må sansynligvis også vise NIF-nummer og eventuelle inntektsbilag fra NAV eller arbeidsgiver-Se: 

En lokal bankforbindelse er viktig og nødvendig for kjøp og salg av tjenester. – Vi anbefaler at du finner en bankfilial hvor du kan snakke engelsk.

Etablering i Portugal er som et domino-spill hvor den ene brikken hviler på den andre. Det begynner med NIF-nummeret som er nødvendig for å kunne leie/kjøpe bolig som igjen er nødvendig for å kunne opprette en bankkonto som igjen er nødvendig for å å kunne betale en rekke tjenester. Ved ditt første bank-besøk bør du minst medbringe: Gyldig pass, NIF-nummer og legitimert boligadresse / Attesta Freguesia. Se:

Elektrisk strøm er dyrt i Portugal. De fleste steder kan du velge strømleverandører, med eventuell tradisjonell «svart» energi eller «grønn» fornybar energi?

Valg av strømleverandør er viktig. Likeledes er det viktig å lese kontraktsvilkårene mht priser og betingelser. – Som regel er det ikke mange valgmuligheter, men grønne selskaper er underveis, og kan tilby minst 10 prosent rimeligere strøm pga avgiftssystemet for CO2. – For en norsk husholdning som ikke vil fryse om vinteren kan man regne med ca. 0,5-1 euro i snitt pr. m2 pr. måned. – Se: 

Vann kommer langveisfra og må kjøpes seperat i Portugal. Regning kommer hver måned og avtale må inngås ved å møte opp på det lokale vannverks-kontoret.

De fleste steder kan vannet brukes som drikkevann etter å ha renset det i gjennom et filter. Prosessen skjer i en egen plastmugge og kan sammenliknes med å lage traktekaffe.
For en vanlig familie på 2-4 personer vil forbruket koste omkring 20-40 euro pr. måned. -Se:

Gass regnes som rimeligere enn elektrisitet og brukes til varmtvannsberederen og til matlagning, og noen steder også til oppvarming. Egen kontrakt må inngås med den lokale gassleverandøren til Galp Energia som har monopol på nettgass.
For en vanlig familie henger ofte gassforbruket sammen med bruken av varmtvann. – Normalt forbruk vil svinge mellom 20-40 euro pr. måned. – Med tenåringer i huset kan gassutgiftene fordobles. – Se:

Det er flere leverandører og det gjelder å lese kontrakten og betingelsene nøye.
Mange medlemmer kan fortelle om store vanskeligheter med å skifte leverandør på grunn av inngått bindingstid mm. –
Videre er det vanlig å måtte kjøpe adgang til en rekke kanaler som man ikke bruker. – Norske og Skandinavisk TV er sjelden med i disse pakkene. Mange ser sine favorittkanaler gjennom ulike VPN-tilknytninger. – Se:

Hvor finner vi de beste forsikringsselskapene for hus/hjem/bil og helse? – Er det best med en eller mange leverandører?

Her finnes ingen entydig praksis.
Viktig er det imidlertid å være oppmerksom på at man må eiendomsforsikre sin del av et boligfellesskap / Comdominium, for husbrann, naturskader osv.
Du kan heller ikke forsikre deg i norske forsikringselskap. –
I Portugal kjøper ca 3 av 10 personer i tillegg private helseforsikringer.
Det kan lønne seg å samle sine forsikringer i ett selskap.
Ellers formidler en rekke banker også forsikringer. – SE:

Hva er forskjellen – sett med norske øyne?

Portugisiske skoler og Universitet er generelt gode. Ressursene i den offentlige skolen er imidlertid begrenset, så de fleste utenlandske familier velger privatskoler til sine barn. – Kostnadene varierer, men man må regne med betydelige utgifter. – I tillegg kommer privatundervisning for å oppnå nok poeng i de nasjonale tester, som også er inngangsnøkkelen til videregående studier og Universitet.-Se:

Språk er nøkkelen til god integrering. – På alle tettsteder i Portugal er tilgangen på språklærere meget god. Lærerlønningene er beskjedne og mange sper på inntekten med privatundervisning på nesten alle klassetrin. –
Det finnes også egne Privatskolesentra, som tilbyr ekstraundervisning i smågrupper både i språk og matematikk mm.  – Om språkopplæring henviser vi også til Språkhjørnet på «News & Blogs», her i webmagasinet.

Giftemål og bryllup er ingen spøk. For å sikre den juridiske delen ved inngåelse av ekteskap, kreves prøving av ekteskapsvilkårene i overensstemmelse med lovverket i landet hvor ekteskapet skal registreres. – Se mere i:

Prinsipielt er det påbudt å registreres det norske førerkortet ved bruk ut over tre måneders turist-opphold.
Dette gjøres ved de lokale lisens-byråene, eller ved Hovedkontoret i Lisboa. – Det kreves ingen ny førerprøve el. Ved fremleggelse av gyldig førerkort, får man kun ett lite dokument i tillegg som bekrefter at du er registrert. -Se:

Som emigrert til Portugal som «Residenca Estrangeira» kan du kjøpe og bruke bil som en portugiser. Biler er imidlertid dyre pga offentlige skatter og avgifter. – De fleste velger derfor mindre biler enn i Norge.
Ved registrering kreves: Pass, NIF-nr. og Bankkonto. – Se:

Hovedregelen er at du kan medta bil ved flytting, om du har eid bilen i minst fem år. – Ved import / eksport av nyere biler må du søke import-tilatelse og betale de nødvendige avgifter. – Ved eldre biler er det EU-kontroll hvert annet år som i Norge. – Se:

Ta ansvar - bli personlig medlem i dnkp

%d bloggere liker dette: